Ontheffing stoken snoei- en sprokkelhout

Binnen de bebouwde kom mag u niet stoken. Buiten de bebouwde kom vraagt u ontheffing aan voor stoken in de periode 1 oktober tot 30 april. Het stoken mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden.
Let op: Het stoken van hout geeft veel fijnstof en brengt overlast met zich mee. Houd daarom rekening met uw buren en omgeving. Stoken heeft gevolgen voor het milieu, de gezondheid van uzelf en uw omgeving.

Wat u moet weten

 • Binnen de bebouwde kom mag u niet stoken.
 • Bij gevaar voor natuurbranden is stoken altijd verboden. Zoek voordat u gaat stoken uit welk risico er op natuurbranden is in uw gebied.
 • U mag in maart en november snoei- en sprokkelhout stoken. U heeft hier geen ontheffing van de gemeente voor nodig. De gemeente Venray heeft voor deze maanden een collectieve stookontheffing verleend.
 • Ontheffing is alleen mogelijk in de periode van 1 oktober tot en met 30 april.
 • U vraagt ontheffing aan voor het stoken van:
  • sprokkel- en snoeihout met een ziekte, in overleg met de Plantenziektenkundige Dienst
  • sprokkel- en snoeihout door fruitteeltbedrijven, boom- en rozenkwekerijen om de aanplant gezond te houden. Of dat afkomstig is van onderhoud in het buitengebied
  • genetisch gemodificeerd plantenmateriaal als dit wettig gezien nodig is
  • kerstbomen (behalve in Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum) en Sint Maartensvuren. Hiervoor vraagt u een evenementenvergunning aan. De stookontheffing is daarin opgenomen

Voorwaarden

Voor het stoken van vuur gelden de volgende regels en voorwaarden:

 • Stook geen vuur tussen zonsondergang en zonsopgang.
 • Stook geen vuur op zaterdag, zondag of een feestdag.
 • Verwijder de afgekoelde asresten binnen 2 werkdagen. De asresten voert u af als bedrijfsafval.
 • Verbrand maximaal 15 m³ hout.
 • De stookplaats ligt op minstens 30 meter afstand van gebouwen, bovengrondse tanks en bomen.
 • De stookplaats ligt op minstens 100 meter afstand van bos, heide of brandgevaarlijke objecten.
 • Verbrand niet meer dan 1 brandstapel tegelijkertijd.
 • Een meerderjarige persoon houdt de controle over de verbranding. Is er geen sprake van collectieve ontheffing? Dan is deze persoon in het bezit van een individuele stookontheffing. Deze ontheffing toont u op verzoek aan brandweer, politie of gemeentelijke milieumedewerkers.
 • Waarschuw de brandweer via 112 als u de brand niet meer kunt beheersen.
 • Als hulpbrandstof bij het aansteken gebruikt u uitsluitend stro of papier.
 • De ontstekingsbron is niet groter dan een handfakkel of gasbrander.
 • De van de brandstapel vrijkomende rook, verbrandingsgassen en vliegvuur veroorzaken geen verkeersonveilige situatie op de openbare weg. Ook is er geen hinder of overlast bij omwonenden.
 • Verbranding mag niet bij mist of bij windkracht 5 of meer.
 • Zorg voor voldoende brandblusmiddelen om het vuur te kunnen blussen of te controleren.
 • De toezichthouder zorgt dat de brandende resten van de brandstapel worden geblust voordat het toezicht wordt beëindigd.
 • Volg de aanwijzingen op van brandweer, politie of gemeentelijke milieumedewerkers.

Ontheffing aanvragen

Voor het stoken buiten de bebouwde kom in de periode van 1 oktober tot en met 30 april vraagt u ontheffing aan. Dit doet u via het online formulier.

Kosten

 
Ontheffing voor het stoken van vuurBedrag
Individuele ontheffing€ 32,30