Ontheffing knalapparatuur

Bent u akkerbouwer en heeft u last van vraatschade door wild en gevogelte? Dan kunt u ontheffing aanvragen voor het gebruik van knalapparatuur. Zonder ontheffing is de inzet van knalapparatuur verboden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat u moet weten

Alternatieve verjagingstechnieken

Voordat u een ontheffing voor een knalapparaat aanvraagt, moet u eerst minimaal 3 alternatieve verjagingstechnieken ingezet hebben die minder belastend zijn voor de omgeving. Denk hierbij aan jagers, gebruik van een alarmpistool, een vogelverschrikker, roofvogelvlieger, ballonnen, fluitlint, spiegelpiramides, birdguard, enzovoorts. U moet bij het aanvragen van de ontheffing aantonen welke 3 technieken u heeft ingezet.

Voorwaarden knalapparatuur

Voor de inzet van knalapparatuur moet u zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • De knalapparatuur alleen tussen 06.00 uur en zonsondergang gebruiken
 • De knalfrequentie maximeren op 6 per uur
 • De knalapparatuur minstens 50 meter van de openbare weg plaatsen
 • De knalapparatuur om de drie dagen minstens 50 meter verplaatsen
 • De loop van knalapparatuur niet op geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) richten
 • Van 06.00 tot 07.00 uur en vanaf 19.00 tot zonsondergang een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) voor geluidsgevoelige objecten en campings waar sprake is van jaarplaatsen hanteren
 • Vanaf 07.00 tot 19.00 uur een maximaal geluidniveau van 72,5 dB(A) hanteren
 • Nabij stiltegebieden (in Venray met name het gebied Boshuizerberg) een maximaal geluidniveau van 63 dB(A) hanteren
 • Knalapparatuur voorzien van een duidelijk leesbaar label met uw naam en mobiele nummer

Als u aan alle voorwaarden kunt voldoen, kunt u ontheffing aanvragen.

Aanvragen

Als u het online formulier Ontheffing knalapparatuur invult, doorloopt u de verschillende stappen en ziet u of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

Voor de aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

 • Bewijsstukken van minstens 3 alternatieve verjagingstechnieken (geen knalapparatuur) die u heeft ingezet
 • Een plattegrond, op schaal, met daarop aangegeven de locaties van de knalapparatuur en de bijbehorende schotrichting

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedragen € 30,70.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem tijdens werkdagen contact op met een medewerker Front Office VTH. Het telefoonnummer is: (0478) 52 33 33 of mail naar gemeente@venray.nl.