Ontheffing knalapparatuur

Bent u akkerbouwer en heeft u last van vraatschade door wild en gevogelte? Dan kunt u ontheffing aanvragen voor het gebruik van knalapparatuur. Zonder ontheffing is de inzet van knalapparatuur verboden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat u moet weten

Alternatieve verjagingstechnieken

Voordat u een ontheffing voor een knalapparaat aanvraagt, moet u eerst minimaal drie alternatieve verjagingstechnieken hebben ingezet die minder belastend zijn voor de omgeving. Denk hierbij aan jagers, gebruik van een alarmpistool, een vogelverschrikker, roofvogelvlieger, ballonnen, fluitlint, spiegelpiramides, birdguard enzovoorts. U moet bij het aanvragen van de ontheffing aantonen welke drie technieken u heeft ingezet.

Voorwaarden knalapparatuur

Voor de inzet van knalapparatuur moet u zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • De knalapparatuur alleen tussen 6.00 uur en zonsondergang gebruiken.
 • De knalfrequentie maximeren op zes per uur.
 • De knalapparatuur minstens 50 meter van de openbare weg plaatsen.
 • De knalapparatuur om de drie dagen minstens 50 meter verplaatsen.
 • De loop van knalapparatuur niet op geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) richten.
 • Van 6.00 tot 7.00 uur en vanaf 19.00 tot zonsondergang een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) voor geluidsgevoelige objecten en campings waar sprake is van jaarplaatsen, hanteren.
 • Vanaf 7.00 tot 19.00 uur een maximaal geluidniveau van 72,5 dB(A) hanteren
 • Nabij stiltegebiedenexterne-link-icoon (in Venray met name het gebied Boshuizerberg) een maximaal geluidniveau van 63 dB(A) hanteren.
 • Knalapparatuur voorzien van een duidelijk leesbaar label met uw naam en mobiele nummer.

Als u aan alle voorwaarden kunt voldoen, kunt u ontheffing aanvragen.

Aanvragen

Als u het formulier Ontheffing knalapparatuurexterne-link-icoon invult, doorloopt u de verschillende stappen en ziet u of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

Voor de aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

 • bewijsstukken van minstens drie alternatieve verjagingstechnieken (geen knalapparatuur) die u heeft ingezet;
 • een plattegrond, op schaal, met daarop aangegeven de locaties van de knalapparatuur en de bijbehorende schotrichting.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedragen € 31,40.