Onderwijs Oekraïners

Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op (en plicht tot) het volgen van onderwijs. Dit betekent ook dat er passend onderwijs voor Oekraïense kinderen en jongeren wordt georganiseerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande werkwijze, kennis en expertise van nieuwkomersonderwijs.

Google Translate

Прочитайте цю веб-сторінку в перекладі українською через Google Translateexterne-link-icoon.

Basisonderwijs

Oekraïense kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar kunt u aanmelden bij de directeur van de basisschool in het dorp of de wijk waar het kind verblijft. De directeur zal vervolgens doorverwijzen naar een passende onderwijslocatie.

De contactgegevens van de scholen vindt u op:

Voortgezet onderwijs

Kinderen in de leeftijd van 11,5 tot 18 jaar kunnen terecht bij de Eerste Opvang Anderstaligen Taalrijk in Horst. Aanmelden kan via:

Sanne Nijsten
E-mail: s.nijsten@stichtinglvo.nl
Telefoon: (077) 790 04 53