Ondersteuning van gezondheid

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid biedt ondersteuning bij gezondheid. Voor inwoners die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben en voor mensen die aan hun (mentale) gezondheid willen werken.

Bemoeizorg

Bemoeizorg richt zich op inwoners die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar dat zelf niet inzien of hulp afwijzen. Er zijn meestal structurele problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen, maar ook aan ernstige vervuiling en/of schulden. Vaak is er ook sprake van overlast of een gevaarlijke situatie voor hun omgeving of henzelf. Het kan ook gaan om mensen die zich juist terugtrekken. Het ontbreekt hen doorgaans aan sociale contacten en (familie)verbanden zijn verbroken of verstoord.

Doelen van bemoeizorg

  • Het ongevraagd bieden en organiseren van zorg en ondersteuning aan zorgwekkende zorgmijders en deze (indien nodig) toeleiden richting de reguliere zorg.
  • Een nuttige bijdrage leveren aan het reguleren en terugdringen van overlastgevend gedrag in de directe omgeving.

Als iemand geen hulp wil of hulp niet nodig vindt, dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. Bemoeizorg maakt deze inschatting, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar, dan kan het team een traject starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Maakt u zich ernstige zorgen en denkt u dat iemand zorg mijdt?

Als u zich zorgen maakt over iemand, neem dan contact op met Team Bemoeizorg (TeamBZ) van Vincent van Gogh om uw zorgen te bespreken. Ook als u twijfelt. TeamBZ staat u te woord, denkt met u mee, verwijst u eventueel door en helpt u waar mogelijk. Dit kost u niets.

Meer informatie op de website van het teamexterne-link-icoon. U kunt contact opnemen via noord@teambz.nl.

Preventie

Zit u niet lekker in uw vel? Piekert u bijvoorbeeld veel, voelt u zich gestrest, somber of angstig? Of maakt u zich zorgen over een naaste met psychische- of verslavingsproblemen? Heeft u vragen over middelengebruik en/of gamen (van uw kind)? Preventiewerkers van Vincent van Gogh denken met u mee en helpen u om te werken aan uw (mentale) gezondheid.

Team Preventie van Vincent van Gogh biedt verschillende vormen van ondersteuning om te werken aan uw eigen gezondheid. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. welzijnsorganisaties, de GGD, het Zelfregie Centrum en huisartsenzorg. Een adviesgesprek, een groepscursus, of een online programma dat u zelf thuis kunt volgen. Soms bent u al geholpen met de juiste informatie of een goed gesprek. Aan deze genoemde activiteiten kunt u als inwoner zonder indicatie of kosten deelnemen.

Daarnaast verzorgt het team Preventie bijeenkomsten over diverse thema’s zoals angst, depressie, alcohol, drugs of gamen. Het team staat elke werkdag klaar voor jongeren, volwassenen, ouderen en ketenpartners voor het beantwoorden van vragen of consultatie.

Meer informatie vindt u op de website van het teamexterne-link-icoon.