Onderscheidingen voor helden en redders

U kunt iemand die een ander heeft gered of hiertoe een poging heeft ondernomen, voordragen voor een onderscheiding als erkenning voor zijn of haar (helden)daad.

Carnegie Heldenfonds

Het Carnegie Heldenfonds onderscheidt mensen die met gevaar voor eigen leven een ander hebben gered of voor een ander in de bres zijn gesprongen. Een minderjarige held komt ook in aanmerking voor een onderscheiding als zijn/haar redding of reddingspoging zonder gevaar voor eigen leven was. Vindt u dat iemand een held is? Dan kunt u die persoon voordragen. Aan de voordracht is geen tijdslimiet verbonden.

Meer informatie en aanvragen op de website van het Carnegie Heldenfondsexterne-link-icoon.

Maatschappij tot redding van drenkelingen

De Maatschappij tot redding van drenkelingen onderscheidt mensen die met gevaar voor eigen leven een drenkeling uit het water hebben gered, of geprobeerd te redden.

Meer informatie en aanvragen op de website drenkeling.nlexterne-link-icoon.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning

Deze penning bestaat sinds 2012 en wordt uitgereikt door de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting vindt het van groot belang dat iedereen zich inzet voor de veiligheid in onze samenleving. Daarom belonen en eren zij mensen die hier op een bijzondere wijze aan hebben bijgedragen.

De stichting is op zoek naar indrukwekkende en inspirerende verhalen over een bepaalde gebeurtenis waarbij iemand door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in de maatschappij.

Meer informatie over de penning op burgermoed.nlexterne-link-icoon.

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is, na de Militaire Willems-Orde, de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheiding. De onderscheiding wordt verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering. De gouden variant is de belangrijkste (dapperheids)onderscheiding na de Militaire Willems-Orde.

Meer informatie op de website Koninklijke Onderscheidingenexterne-link-icoon.

Overige helden en redders

Het kan zijn dat iemand een ander heeft gered, of hiertoe een poging heeft gedaan, zonder dat hij of zij daarbij zelf in gevaar is gekomen. Vindt u dat deze persoon toch een onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar aanmelden bij de burgemeester.

De gemeente beoordeelt of misschien een andere gemeentelijke blijk van waardering op zijn plek is, bijvoorbeeld een bijeenkomst met de held/redder en andere hulpverleners, het slachtoffer en de burgemeester om de held/redder in het zonnetje te zetten.

Aanmelden

Neem contact op met Karin Bruggeman of Monique Lamers via (0478) 52 33 33.

Omschrijf het voorval en de reddingsactie en vermeld:

  • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • naam en adres van de redder/held
  • naam en adres van het slachtoffer