Omgevingsvisie en bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming een stuk grond heeft en welke regels er gelden. Voorbeelden van zo'n bestemming zijn bijvoorbeeld een winkel, horeca of woning. U vindt alle bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt een principeverzoek indienen wanneer uw bouwplan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u op onze pagina bestemmingsplannen.

Omgevingsvisie

Wilt in 2021 een project starten, zoals de uitbreiding van uw bedrijf? Vanaf 2021 is er één Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Dit houdt in dat er in plaats van heel veel aparte plannen in beleidsdocumenten, één integrale overzichtelijke visie komt. De Omgevingsvisie werken we uit in een Omgevingsplan. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen.

Lees meer over de Omgevingsvisie op de website Omgevingsvisie Venray.