Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Sommige bedrijven zoals winkels, garages, cafés en tankstations kunnen volstaan met een milieumelding. Bedrijven die het milieu niet belasten, hoeven geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen.

Wat u moet weten

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen of een melding moet doen? Doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket Online of controleer het bij het Activiteitenbesluit Internet Module.

Meer informatie nodig? Kijk dan eens op infomil.nl.

Aanvragen/melden

Vraag de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hier ziet u ook welke informatie u moet toevoegen, bijvoorbeeld:

  • akoestisch rapport
  • bodemonderzoeksrapport
  • geurrapport
  • energierapport
  • plattegrond
  • bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

De gemeente publiceert de aanvraag en de ontwerpvergunning en legt ze zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen hierop indienen. Na de inzagetermijn publiceert de gemeente de aanvraag en de definitieve vergunning nogmaals en legt ze weer zes weken ter inzage. De vergunning is definitief als niet is gereageerd binnen deze beroepstermijn.

Doe de melding via het Activiteitenbesluit Internet Module.

Kosten

U hoeft niets te betalen.