Noodloket ondernemers/zzp’ers

Publicatiedatum: 
23 mrt 2020
Het coronavirus raakt iedereen en veel zzp’ers en andere ondernemers in Venray maken zich zorgen. Door het wegvallen van werk voor grote en kleine ondernemers en het verdwijnen van opdrachten voor zzp’ers komen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden. De gemeente Venray staat voor deze ondernemers klaar met advies en financiële hulp.

Het voltallige college van B&W stelt: “Bedrijven, groot en klein, zijn de drijvende kracht achter onze welvaart. Op het moment dat onze economie zo hard geraakt wordt door het Covid-19 virus, willen wij als gemeente Venray zoveel doen als wat binnen onze macht ligt om de bedrijven te steunen. De nationale overheid biedt al veel mogelijkheden aan ondernemers om steun te krijgen. Vanuit Venray bieden wij voorlichting en hulp en aanvullend daarop een verlichting van de lasten voor de Venrayse ondernemers.”

Noodloket geopend

Ondernemers en zzp’ers kunnen met al hun vragen terecht bij het speciaal ingerichte noodloket voor ondernemers. Op www.venray.nl/noodloket-ondernemers vinden ondernemers antwoord op allerlei vragen en worden ze doorverwezen naar de juiste instanties. Het loket zelf is per mail bereikbaar via noodloketondernemers@venray.nl.

Hulp inkomensvoorziening zelfstandige ondernemers

Via het noodloket kunnen zelfstandige ondernemers en zzp’ers inkomensondersteuning of een noodkrediet voor bedrijfskapitaal aanvragen. De gemeente Venray heeft vanwege de uitzonderlijke situatie een speciaal team paraat staan om de aanvragen met grote spoed versneld te kunnen afhandelen. Ondernemers met echt dringende financiële nood kunnen direct telefonisch contact opnemen via tel. 0478 - 52 33 33.

Gemeentelijke belastingen uitgesteld

Naast het financieel bijstaan van de Venrayse ondernemers, wil de gemeente hen ook ontzien door de gemeentelijke belastingen aan te passen. Ondernemers, ook zzp’ers, krijgen vooralsnog tot 1 december 2020 de tijd om de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen. Deze aanslagen moeten nog worden verzonden. De naar 1 december aangepaste betalingstermijn zal al op de aanslag vermeld staan. Vanwege systeemtechnische redenen moeten zzp’ers woonachtig in Venray zelf via noodloketondernemers@venray.nl verzoeken om uitstel van betaling.

Ook wordt er dit jaar géén voorlopige aanslag voor de toeristenbelasting opgelegd. Precariobelasting werd al niet geheven in Venray. In het najaar bekijkt de gemeente op welke manier met de terrasgelden wordt omgegaan. Ook deze worden dus niet op korte termijn geïnd. De bestaande individuele betalingsregelingen voor de gemeentelijke belastingen blijven wel in stand.

Normaal gesproken int gemeente ten behoeve van Venray Centraal en de BIZ Smakterheide (BedrijvenInvesteringsZone) bijdragen vanuit de ondernemers aan deze organisaties. Deze bijdragen worden nu pas later in het jaar geïnd. De bijdragen worden wel door de gemeente aan Venray Centraal en de BIZ Smakterheide voorgeschoten.