Nieuwsbrief landelijk gebied - Innovaties voor een toekomstbestendige en duurzame agrarische sector

Het Duits-Nederlandse Interreg project “Agropole Innovates” zet zich in om de innovatiekracht in de agrofood keten te vergroten. Het doel is om de concurrentiepositie van bedrijven in deze sector in de grensregio te versterken en om oplossingen te ontwikkelen voor bedrijfsmatige en maatschappelijke uitdagingen. Naast de land- en tuinbouw richt dit project zich ook op toeleveranciers en afnemers in de waardeketen van plantaardige en dierlijke producten, evenals op aan de agrarische sector gerelateerde overheids-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

In het project wordt nieuwe kennis opgedaan en worden technologieën voor het besparen van water, energie, pesticiden en andere hulpbronnen doorontwikkeld. Een belangrijk aspect is ook het digitaliseren en automatiseren van processen, waardoor de processen worden vereenvoudigd, de werkdruk afneemt en de aantrekkingskracht van bedrijven in de agrarische sector wordt vergroot.

Tijdens verschillende events zullen de meest uiteenlopende partijen uit de sector en ook daarbuiten worden samengebracht. Hier worden mogelijke oplossingen voor uitdagingen in de agrarische sector gepresenteerd en besproken. Het opgebouwde netwerk en de gezamenlijk ontwikkelde expertise dragen ook bij aan het verduurzamen van de sector vanuit een economisch, ecologisch en sociaal perspectief.

De samenwerking bestaat naast Agrobusiness Niederrhein uit negen andere Nederlandse en Duitse projectpartners: Brightlands Campus Greenport Venlo, Gemeente Venray, Compas Agro, Piglets Treatment System, Yookr (allemaal uit de provincie Limburg), Baum & Bonheur, Hochschule Rhein-Waal, ISIS IC (allemaal uit de Duitse regio Niederrhein) en Brand Qualitätsfleisch (uit Nedersaksen). Meer informatie is te verkrijgen bij Marcel Claus van gemeente Venray: marcel.claus@venray.nl of via de Duitse website agrobusiness-niederrhein.de.