Nieuwsbrief Henseniuskwartier - Straatcoaches

Al ruim tien jaar zetten we in Venray straatcoaches in om overlastgevend of hinderlijk gedrag in de openbare ruimte te voorkomen, te bestrijden of terug te dringen. Sinds afgelopen 9 juli zijn de straatcoaches tijdens drukke momenten ook in het Henseniuskwartier en in de omliggende straten te vinden.

Dagelijks zijn er tussen 16.00 en 22.00 uur, enkele uren per dag, twee straatcoaches in het gebied aanwezig. De straatcoaches spreken bewoners, ondernemers en bezoekers aan op ongewenst gedrag. Maar ze zijn ook aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers die overlast ervaren. Dus mocht u overlast ervaren, spreek de straatcoaches dan vooral aan.

Aanleiding voor deze inzet is dat een aantal bewoners en ondernemers in het gebied heeft laten weten meer overlast te ervaren sinds beëindiging de pilot, waarbij het Henseniuskwartier tijdens de drukke momenten verkeersluw is gemaakt. Ook de wijkraad en de begeleidingsgroep Algemeen onderschrijven het belang voor extra toezicht.

De straatcoaches zijn aangewezen als toezichthouder en mogen vragen om inlichtingen en om een identiteitsbewijs, als daartoe aanleiding is. Ze kunnen geen bekeuring schrijven. Daarom houden ook de politie en de boa’s extra aandacht voor het Henseniuskwartier. De inzet staat gepland tot eind september.