Nieuwsbrief Henseniuskwartier - Mogelijke verplaatsing coffeeshop(s)

In opdracht van de gemeenteraad onderzocht een extern bureau de mogelijkheid om de twee coffeeshops in het Henseniuskwartier te verplaatsen. Conclusie: verplaatsing is haalbaar en er is ook voldoende draagvlak voor. Wel blijkt uit het onderzoek dat er nog verschillende vraagstukken zijn om dit mogelijk te maken. Ook is het nog de vraag in hoeverre verplaatsing zorgt voor minder overlast in het Henseniuskwartier.

In de vergadering van 27 juni 2023 stemde de gemeenteraad in met een voorstel van de burgemeester en het college om beide coffeeshops voorlopig open te houden. Daarbij sprak de raad de intentie uit om op termijn minimaal één coffeeshop te verplaatsen. Daarvoor is het nodig om het vestigingsbeleid aan te passen. De gemeente gaat ook in gesprek met omliggende gemeenten over het regionaal concentratiemodel. Dit model is een regionale/bestuurlijke afspraak uit 1999, waarbij de gemeente Venray twee coffeeshops gedoogt en andere gemeenten in de regio geen coffeeshop toestaan. Natuurlijk blijven we ook in gesprek met de buurt, de exploitanten van de coffeeshops, de politie en het Openbaar Ministerie. Verder houden we alle ontwikkelingen in de gaten, in Nederland en het buitenland, als het gaat om het coffeeshopbeleid, experimenten, nieuwe wetgeving en de markt (vraag en aanbod).

In januari 2024 is er een nieuw moment om vervolgstappen te bepalen en de gemeenteraad te informeren. In de tussentijd houden we actief aandacht en plegen we inzet voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier.