Nieuwe toewijzing voor lokale omroep

Publicatiedatum: 
26 jul 2018
Het Commissariaat voor de Media heeft in 2014 de Lokale Omroep Venray voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling (lokale omroep) voor de verzorging van publieke mediadiensten in de gemeente Venray.

Deze periode is ingegaan op 24 februari 2014 en eindigt op 23 februari 2019. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente Venray moeten vóór 24 augustus 2018 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. 

Wie een lokale omroep wil beginnen, kan het Commissariaat voor de Media vragen om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling, zoals de wettelijke term luidt. Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren

Aanwijzingsprocedure

De aanwijzingsprocedure waarborgt dat de aanwijzing gaat naar een representatieve lokale omroep. De Mediawet 2008 bepaalt dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente kan worden aangewezen. Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de aanwijzing, na een advies daarover van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden.

Raadpleeg de brochure

De aanwijzing door het Commissariaat brengt een aantal verplichtingen mee voor de lokale omroep. Zo gelden er regels voor dienstbaarheid, reclame en sponsoring, productie en inhoud van het media-aanbod, content uitwisseling, uitbesteding van activiteiten, nevenactiviteiten en de financiële verantwoording. Een nadere uitleg van deze mediawettelijke regels staat in een brochure die te raadplegen is via de website van de Commissariaat voor de Media: www.cvdm.nl onder het kopje ‘lokale omroep’.