Nieuwe toekomstvisie Venray

Publicatiedatum: 
3 jun 2019
Hoe ziet Venray eruit in 2030? Hoe willen we dan samenleven, wonen en werken? Deze vragen worden beantwoord in de nieuwe toekomstvisie. In het Venray van 2030 lopen we voorop, zijn we sterk in verscheidenheid en hebben we een echte aanpakkersmentaliteit. We innoveren, leggen verbanden en doen wat we nog niet weten: met elkaar en voor elkaar.

In de toekomstvisie voor 2030 staan vijf ambities centraal.

De kracht van verscheidenheid

Ook in 2030 is er ruimte voor iedereen en wijkt Venray niet voor taboes en uitdagingen. Inwoners, hun netwerken, culturen en voorzieningen zijn met elkaar verbonden, zodat iedereen kan meedoen. In Venray is altijd wat te beleven met verscheidene evenementen.

Groen en sociaal wonen

Alle inwoners kunnen de komende tien jaar in Venray voor elke levensfase een passende woning vinden. De mismatch tussen inwoners en het woningaanbod is verleden tijd en er is een gedifferentieerd aanbod aan woningtypes en woonmilieus. Dit draagt bij aan een sociaal krachtige naaste omgeving. Waarin, ook in de bebouwde omgeving, volop groen aanwezig is.

Nieuwe economische kansen

Ondernemerschap gaat hand in hand met aandacht voor mens, dier en milieu. Agro, zorg, de maakindustrie en logistiek innoveren en genereren banen voor toekomstige generaties. Venray streeft naar een landelijk gebied waar agrarische bedrijven vooroplopen in duurzaamheid. Ook de maakindustrie en de logistieke sector moeten ervoor zorgen dat mensen en goederen op een groene manier van A naar B kunnen.

Kennis, creativiteit en vernieuwing stroomt

In de digitale en geautomatiseerde economie van 2030 is de beroepsbevolking kleiner en de vraag naar hoogopgeleide kenniswerkers groter, zo is de verwachting. Een leven lang leren is noodzakelijk geworden. Daarom creëren we netwerken die leiden tot nog meer kennisdeling, creativiteit en vernieuwing tussen bedrijven, (onder)wijsinstellingen, inwoners en overheid.

Iedereen mobiel

Iedereen kan meedoen in de toekomst. Ook de inwoners met een kleine portemonnee. De bereikbaarheid van Venray is sterk verbeterd, met nieuwe manieren van vervoer en een verbeterde fietsinfrastructuur. Ook heeft Venray belangrijke stappen gezet in de energietransitie.

Voor en door de inwoners

Tijdens het hele traject zijn inwoners, bedrijven en instellingen in Venray nadrukkelijk betrokken en gevraagd een rol te spelen. Met de inbreng van ruim 1.500 inwoners is het gewenste streefbeeld gevormd en zijn ambities voor de toekomst geformuleerd. De toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’ is te lezen op www.watwordtjouwrol.nl.

Raad beslist

De gemeenteraad beslist op donderdag 27 juni over de toekomstvisie. Daarna begint de grootste uitdaging: het realiseren van de vijf ambities. De gemeente wil ook deze fase samen met inwoners, bedrijven en instellingen oppakken. Om het thema levend te houden organiseren we tweejaarlijks een Dag van de toekomst.