Nieuwe koers voor brede onderwijsvoorziening

Publicatiedatum: 
20 dec 2018
De weg naar een brede voorziening voor het primair onderwijs (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) in Venray krijgt een nieuwe route. De partners in de beoogde Talentencampus (gemeente Venray, SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon) stoppen met de realisatie op de locatie Veltum

De stuurgroep waarin de gemeente en de onderwijsbesturen samenwerken, stelt dat voor na onderzoek van demografische, ruimtelijke, verkeerskundige en onderwijskundige aspecten van de locatie Veltum. Het aantal leerlingen op De Keg en Coninxhof groeit op de langere termijn. De groei zorgt ervoor dat verbouw of nieuwbouw op de locatie in Veltum erg lastig en erg duur wordt De beperkingen zijn zo groot dat de partners doorgaan met de Talentencampus in Veltum onwenselijk vinden.

Anders denken over onderwijs

Gelijktijdig met het onderzoek hebben ontwikkelingen binnen de onderwijsinstellingen ook geleid tot verschuivingen in de denkrichting. Zo zijn de ervaringen met de samenvoeging van SBO Focus en Spectrum (voorheen SO Geijsteren) positief. Tevens willen SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon de expertisefunctie die SBO Focus en SO Spectrum biedt breder inzetten voor het gehele onderwijs en niet koppelen aan één of twee basisscholen. Het doel van beide besturen is om de onderscheiden expertise van Focus en Spectrum te bundelen en te integreren tot één school met het meest specifieke ondersteuningsprofiel van alle basisscholen binnen de regio Venray. Hierbij is het oogmerk dat SPOVenray bevoegd gezag en bestuur wordt van deze geïntegreerde school.

Goed overleg

Het besluit om te kiezen voor een andere route en niet verder te gaan met de opzet zoals die tot nu toe bedoeld was, is in goed overleg tussen gemeente, SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon genomen. Burgemeester en wethouders hebben besloten het voorstel van de stuurgroep over te nemen. De gemeenteraad heeft in februari het laatste woord over het voorstel. Als de raad akkoord gaat, is het hoofdstuk Talentencampus op de locatie Veltum afgesloten, maar blijft het gezamenlijke streven naar het best mogelijke onderwijs voor kinderen uit de gemeente Venray overeind.