Nieuwe burgemeester

U bent de betrokken en doortastende burgemeester. Voor de toekomst van Venray.

Gemeente Venray staat voor belangrijke keuzes. Keuzes die ertoe doen voor onze ruim 44.000 inwoners. Het gevoel van urgentie en de wil om de voorwaartse beweging met elkaar te maken wordt breed gedeeld. Nu nog een bekwame, betrokken en onafhankelijke burgemeester die ons bij de les houdt en die samen met raad en college stuurt op resultaat. Voor de toekomst van Venray.

Bekijk het filmpje

Onze nieuwe burgemeester vervult een voortrekkersrol in de verdere ontwikkeling van de gemeente. Door uw ervaring als bestuurder en uw communicatieve vaardigheden raakt u snel thuis in de verhoudingen en voelt u aan waar uw aandacht wordt gevraagd. Uw onafhankelijke positie en het gezag van uw ambt zet u in om mensen te verbinden. Heel belangrijk: u moedigt ons aan om de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven waar we in Venray mee te maken hebben, voortvarend aan te pakken. Of het nu in het contact met inwoners is, in de raad en het college, of binnen regionale netwerken; u stáát er.

Uw rollen en taken

Dit verwachten we van u:

  1. U bent burgemeester voor en van ons allemaal

Om door iedereen als ‘onze burgemeester’ gezien te worden, vragen we dat u zich verdiept in wat er in de verschillende kernen leeft. U zorgt dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Ongeacht hun standpunten of maatschappelijke positie bent u er voor hen. De nuchtere en volkse inslag die bij Venray hoort, daar weet u goed - en met humor! - mee om te gaan. Met een benaderbare, toegankelijke stijl wint u het vertrouwen.

U bent een leider, maar tegelijkertijd helemaal één van ons. U heeft een goede antenne voor de tegenstellingen die er soms zijn en legt daar op een ontspannen manier de vinger op. Telkens richt u de blik op de gedeelde belangen, en op de kansen om samen vooruit te komen. Zo bent u het gezicht van een slagvaardig lokaal bestuur, een bestuur dat verantwoording aflegt, dat zich transparant en dienstbaar opstelt en dat oplossingsgericht te werk gaat.

  1. U neemt het voortouw in maatschappelijke en bestuurlijke opgaven

In Venray willen we vooruit. Dit geldt zeker na een onrustige periode met bestuurlijke wisselingen. Als burgemeester draagt u er actief aan bij dat er een gedragen perspectief ontstaat. U jaagt dit proces aan en zorgt dat de besluitvorming vaart krijgt en vaart houdt. Binnen en buiten het gemeentehuis stimuleert u samenwerking. Met uw analytisch vermogen helpt u ook op inhoud de richting te bepalen, met name door goed door te vragen en ons te spiegelen. U bent hierbij uitermate rolvast en brengt vooral anderen in positie.

Als voorzitter van raad en college straalt u vertrouwen uit dat we er ook bij lastige onderwerpen samen uitkomen. Bij de uitdagingen die er in onze gemeente spelen gaat het onder meer om de balans tussen natuur, agrarische bedrijvigheid en wonen. Daarbij toont u zich een bruggenbouwer die met charme en overtuigingskracht opereert. Niet alleen brengt u energie en daadkracht in de besluitvorming, u zorgt er met de anderen in het college ook voor dat de juiste spelers aan tafel zitten. Zo voorkomen we dat er weerstand in het proces ontstaat.

  1. U bevordert de samenwerking en profilering binnen de regio

Onze burgemeester is een sterke netwerker met een proactieve instelling. U beweegt zich met zichtbaar gemak in bestuurlijke kringen, waaronder in de regio Noord-Limburg. De ligging, grenzend aan Noord-Brabant en vlakbij de Duitse grens, betekent voor Venray dat we de samenwerking zeker ook buiten de provinciegrenzen zoeken. De Euregio is een van de netwerken waarin u als burgemeester goed zichtbaar bent om onze belangen te behartigen.

De maatschappelijke opgaven waar we mee te maken hebben, vragen ook in regionaal opzicht om regie. U zet uw strategisch inzicht in om coalities te vormen met gemeenten en andere partners, onder meer door landelijke trends naar de lokale situatie te vertalen en daar regionaal steun voor te mobiliseren. Binnen de veiligheidsregio neemt u uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgt u dat de belangen van Venray voldoende gewicht krijgen.

  1. U bent doortastend op het gebied van zorg en veiligheid

Als het om openbare orde en veiligheid gaat heeft Venray geen standaard profiel. We hebben bijvoorbeeld te maken met druggerelateerde problematiek en overlast. Dit komt mede door de aanwezigheid van coffeeshops die ook door veel mensen van buiten onze gemeente worden bezocht. Onze burgemeester normeert en stelt duidelijke grenzen. Dat doet u met net zoveel empathie als daadkracht. U investeert in de samenwerking met veiligheidspartners.  

Een dimensie die in Venray meer dan gemiddeld aandacht van de burgemeester vraagt is die van zorg en veiligheid. Al jaren hebben we zowel meerdere GGZ-instellingen als forensische klinieken binnen onze gemeentegrenzen. Onze inwoners stellen zich vanouds gastvrij op, dat koesteren we. Feit is dat er zich ook incidenten voordoen. Dat vereist dat u uw bestuurlijke bevoegdheden goed kent en ook effectief inzet. Is er maatschappelijke onrust, dan stapt u naar voren, zodat voor iedereen duidelijk is wie er de leiding heeft.

Dit is Venray

Venray ligt in Noord-Limburg en grenst aan meerdere Brabantse gemeenten. Ook Duitsland is niet ver weg. Dertien dorpen en een stadse kern vormen samen de gemeente Venray. De gemeente heeft een regiofunctie en die willen we niet alleen graag behouden, maar ook versterken.

Voor Limburgse begrippen zijn we vrij direct, al hechten we ook aan de gemoedelijke omgang waarmee mensen onze provincie associëren.

Onderling kunnen we het weliswaar op z’n tijd flink oneens zijn, maar als het erop aankomt zijn we uitermate loyaal én bereid er met elkaar de schouders onder te zetten.

We leven samen in een hechte gemeenschap en de saamhorigheid is groot. Tegelijkertijd is er ruimte voor mensen die van buiten komen. Het zit in onze cultuur om de eigenheid van mensen te respecteren.

Venray staat bekend om een aantal grote evenementen, waaronder de kermis, vastelaovend en het Jera On Air festival dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt.

Er is veel werk binnen de eigen gemeente. Zowel transport en industrie als de agrarische sector zijn goed vertegenwoordigd. Verder staat Venray bekend om de geestelijke gezondheidszorg.

Onze inwoners kijken uit naar een nieuwe burgemeester die zich met hart en ziel inzet voor de gemeente, en die commitment toont. Voor de toekomst van Venray.

Een assessment is onderdeel van de procedure.

Dit zeggen onze inwoners

Bijna 600 inwoners hebben in een vragenlijst aangegeven wat zij belangrijke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester vinden. De inwoners kregen een typering te zien van de burgemeester die het best bij hun mening past.

De meeste deelnemers kwamen uit op een Enthousiaste Aanvoerder. Enthousiaste Aanvoerders worden getypeerd door het opzoeken van grenzen. Zij hebben hun blik gericht op de toekomst, schuwen verandering niet, en betrekken anderen graag bij hun plannen.