Nieuw accommodatiebeleid voor jeugd en sport in gemeente Venray

Publicatiedatum: 
1 apr 2021
Het accommodatiebeleid voor jeugd en sport is geactualiseerd. Het nieuwe beleid is toekomstbestendig en heeft een helder beoordelingskader. Hierdoor is het voor zowel de verenigingen als de gemeente goed toepasbaar in de praktijk. De gemeenteraad moet het nieuwe beleid nog wel vaststellen. Dinsdag 11 mei staat het op de agenda.

Wethouder Anne Thielen: “Het huidige accommodatiebeleid voor de binnen- en buitensportaccommodaties en de accommodaties voor jeugd is ruim tien jaar oud. Bovendien ontving de gemeente signalen dat het bestaande accommodatiebeleid soms onduidelijk was. Genoeg redenen dus om het beleid te evalueren en te actualiseren.”

Gezamenlijk proces

De gemeente heeft een adviesbureau ingehuurd om het huidige aanbod te inventariseren en het gebruik en beheer van de accommodaties in kaart te brengen. Deze gegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met de situatie in andere gemeenten in Nederland. Vervolgens heeft veelvuldig en intensief overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen. Uiteraard met de gebruikers en beheerders van de accommodaties: de verenigingen en stichtingen. Maar ook beleidsambtenaren en raadsleden zijn betrokken. Al deze bevindingen zijn verwoord in het eindrapport ‘Actualisatie Accommodatiebeleid Venray’. Daarbij zijn de goede elementen van het huidige accommodatiebeleid behouden en is deze basis verder verbeterd of aangevuld.

Tennisbanen onderdeel beleid

Een van deze verbeteringen is een bijdrage voor de renovatie van de tennisbanen. De tennisaccommodaties worden in de huidige situatie niet financieel ondersteund door de gemeente Venray. Dat wordt met het nieuwe beleid rechtgezet. In de lijn met andere gemeenten in Nederland wordt aan de raad voorgesteld om 50% bij te dragen aan renovatie van de tennisbanen. Mits de vereniging voldoende leden heeft. De gemeente rekent daarvoor op € 57.000,- extra kosten per jaar.  

Vervolg

Nadat de gemeenteraad het geactualiseerde accommodatiebeleid heeft vastgesteld, gaat de gemeente in gesprek met de gebruikers van de accommodaties. Samen worden dan nieuwe overeenkomsten gesloten.