Naam van partner gebruiken

Wilt u na uw huwelijk of partnerregistratie met de achternaam van uw partner aangeschreven en aangesproken worden? U kunt dat aangeven bij de gemeente. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam

Wat u moet weten

U mag zelf uw aanschrijving kiezen:

  • Eigen geboortenaam (bijvoorbeeld Janssen)
  • Geboortenaam partner (bijvoorbeeld Geurts)
  • Geboortenaam partner voor eigen geboortenaam (bijvoorbeeld Geurts – Janssen)
  • Eigen geboortenaam voor geboortenaam partner (bijvoorbeeld Janssen – Geurts)

Meer informatie staat op de website van Justis.

Aanvragen

U doet het verzoek snel online met DigiD. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. U kunt een 'verzoek aanduiding naamgebruik' doen als u:

  • Bent getrouwd
  • Een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • Bent gescheiden
  • Weduwe of weduwnaar bent geworden

Het maakt niet uit of u man of vrouw bent.

Kosten

De naam van uw partner gebruiken is gratis.