Moties en amendementen

Mogelijkheden voor de raad om ontwerpbesluiten te wijzigen of een oordeel of wens uit te spreken
  • Tijdens een raadsvergadering worden meestal een aantal voorstellen aan de raad voorgelegd. De raad kan voor of tegen een voorstel stemmen. De raad kan ook het gevraagde besluit veranderen. Dit heet “amenderen”
  • Een motie is een uitspraak van de raad. Dit kan een wens of een standpunt zijn. Vaak is een motie een opdracht aan het college om iets te doen (of juist niet te doen)
  • Alle moties en amendementen uit de huidige raadsperiode staan in het Raadsinformatiesysteem