Meldpunt voor zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder in de Wmo en heeft u te maken gehad met een (gewelds)incident of een calamiteit tijdens uw werk? Meld dit zo spoedig mogelijk via het bijbehorende meldpunt Jeugd of Wmo

Wat is een calamiteit?

Een onverwachte gebeurtenis die te maken heeft met de voorziening. Dit heeft tot een ernstig schadelijk gevolg voor, of de dood van, een cliënt geleid.

Wat is een (gewelds)incident?

Een (gewelds)incident is een minder ernstige gebeurtenis die via bestaande geprotocolleerde handelswijzen kan worden afgehandeld. Zonder schadelijke gevolgen voor de cliënt of diens omgeving.

Meldpunt Jeugd

Wanneer er een (gewelds)incident of calamiteit plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een jeugdzorginstelling is de instelling verplicht hiervan een melding te doen bij de:

Meer informatie over meldingen Jeugd en de criteria voor het informeren van de gemeente is te vinden op de website van het Sociaal Domein Limburg-Noord.

Meldpunt Wmo

Calamiteiten en (gewelds)incidenten binnen de Wmo kunt u melden via het Meldingsformulier van het Sociaal Domein Limburg-Noord. Bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag.

Meer informatie over meldingen Wmo is te vinden op de website van het Sociaal Domein Limburg-Noord.