Meldpunt voor zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder in de Wmo en heeft u te maken gehad met geweld of een calamiteit tijdens uw werk? Meld dit incident dan bij de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo. U doet dit via een formulier op de website van gemeente Bergen

Wat is een calamiteit?

Een onverwachte gebeurtenis die te maken heeft met de voorziening. Dit heeft tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt geleid.

Wat is een geweldsincident?

Geweld bij de verstrekking van een voorziening, door een cliënt of door een zorgverlener. Denk aan:

  • Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt
  • Lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt

Incident jeugdinstelling of jeugdhulpaanbieder melden?