Meldpunt voor misstanden verhuur

02 januari 2024
Algemeen

Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente Venray een speciaal meldpunt waar inwoners terecht kunnen voor het melden van ongewenst gedrag van hun verhuurder.

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Doel van deze wet is om ongewenst gedrag van verhuurders van woningen of andere woonruimtes te voorkomen. In de wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Houden ze zich hier niet aan, dan kan een huurder daar melding van maken. Bijvoorbeeld als de verhuurder een te hoge borg of servicekosten vraagt of discrimineert. De gemeente kan in deze gevallen een waarschuwing of boete geven.

Problemen melden

Volgens de wet moet elke gemeente een meldpunt hebben waar inwoners terecht kunnen als verhuurders zich niet aan de regels houden. Kijk hier voor meer informatie over de Wet goed verhuurderschap en het meldpunt.