Melding opvang vluchtelingen Oekraïne op eigen woonadres

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Gegevens van degene die opvang geeft
Gegevens vluchteling(en)
Beschikt de persoon over een geldig reisdocument?
Welke nationaliteit heeft de opgevangen persoon?
Beschikken de personen over een geldig reisdocument?
Welke nationaliteit hebben de opgevangen personen?

Als een Oekraïner niet of onvoldoende gedocumenteerd is en de gemeente kan de identiteit of nationaliteit niet vaststellen, dan zal deze persoon door de gemeente verwezen worden naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon dan alsnog verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd. Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Ons advies is om in dat geval vooraf telefonisch een afspraak te maken met uw bezoek aan de ambassade. Bekijk de contactgegevens op de website van de Oekraïense ambassade.

Als een Oekraïner niet of onvoldoende gedocumenteerd is en de gemeente kan de identiteit of nationaliteit niet vaststellen, dan zal deze persoon door de gemeente verwezen worden naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon dan alsnog verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd. Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Ons advies is om in dat geval vooraf telefonisch een afspraak te maken met uw bezoek aan de ambassade. Bekijk de contactgegevens op de website van de Oekraïense ambassade.