Melden voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wat u moet weten

  • De melding is een jaar geldig vanaf de dag na aangifte. Bent u na een jaar nog niet met elkaar getrouwd of een partnerschap aangegaan? Dan meldt u het voorgenomen huwelijk/partnerschap opnieuw
  • Tussen de aangifte en de registratie van het partnerschap of het huwelijk zitten minimaal 14 dagen

Automatisch beperkte gemeenschap van goederen

Als u trouwt, geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Deze regel geldt sinds 1 januari 2018. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie vindt u op de pagina trouwen voorbereiden.

Melding doorgeven

  • U en uw partner melden beiden het voorgenomen huwelijk of partnerschap
  • U doet dat in de gemeente waar u gaat trouwen
  • U kunt de melding online regelen met DigiD
  • Wilt u de melding liever persoonlijk doorgeven, neem dan contact met ons op via (0478) 52 33 33 en wij plannen een afspraak in

Kosten