Melden slopen van pand of woning

Wat u moet weten

 • Geen vergunning of melding: bij minder dan 10 m³ sloopafval, als er geen asbest aanwezig is of vrijkomt
 • Sloopmelding: sloopactiviteiten met meer dan 10 m³ sloopafval
 • Sloopmelding: sloopactiviteiten waar asbest bij aanwezig is of vrijkomt
 • Omgevingsvergunning: als het gebouw een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht betreft, als het in het bestemmingsplan staat

Asbest verwijderen

U mag eenmalig maximaal 35 m2 asbesthoudende platen aan de buitenkant van uw woning of bijgebouw verwijderen en afvoeren. Tenminste 5 werkdagen voor het verwijderen moet u een sloopmelding doen via omgevingsloket.nl.

Wilt u asbest verwijderen? Lees het stappenplan wat u moet doen bij het verwijderen van asbest.

Calamiteiten

Na calamiteiten zoals hagel- of stormschade gaan we uit van volledig herstel van de beschadigde delen. Wilt u deze slechts gedeeltelijk herstellen? Dan heeft u misschien een uitvoerig werkplan nodig. Toon hierbij aan dat bij de werkzaamheden geen asbestvezels vrij komen. Neem hierover contact op met de Front Office VTH via (0478) 52 33 33 of mail naar gemeente@venray.nl.

Aanvragen/melden

Sloopmelding doen

U doet de melding minimaal 4 weken voordat u gaat slopen bij het Omgevingsloket Online. Dit kunt u eventueel samen doen met een aanvraag omgevingsvergunning. Voeg de volgende gegevens toe:

 • Een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Kunt u aantonen dat het gebouw na 1994 is gebouwd? Dan is dit niet nodig. Wel dient u dan een situatietekening én foto’s van het bouwwerk in te leveren
 • Een asbestinventarisatierapport is ook niet nodig indien u een particulier bent en maximaal 35 m² asbesthoudende golfplaten aan de buitenkant van uw woning of bijgebouw, die geschroefd en hecht gebonden zijn, verwijdert en afvoert. Wel dient u dan een situatietekening én foto’s van het bouwwerk in te leveren
 • Een beschrijving van het soort en de hoeveelheid afval
 • Eventueel rapporten van het akoestisch onderzoek en het trillingsonderzoek 
 • Eventueel een sloopveiligheidsplan

U ontvangt binnen 4 weken een brief van de gemeente.

Sloopvergunning aanvragen

U kunt zelf controleren of het nodig is een sloopvergunning aan te vragen. Doe de vergunningscheck. Is een sloopvergunning nodig? U vraagt deze aan bij het Omgevingsloket Online. Voeg in uw aanvraag de volgende informatie toe:

 • Foto’s
 • Een situatieschets
 • Een korte beschrijving van het te slopen gebouw
 • Een tekening van het gebouw met de maten (vaak een oude bouwtekening, hoeft niet door een architect)

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente waarin de afhandeltermijn staat vermeld. Dit is afhankelijk van uw aanvraag. De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken, de uitgebreide procedure duurt 26 weken of langer.

Melden mobiele puinbreker

Maakt u gebruik van een installatie om het puin te vermalen? Dit moet u melden bij de gemeente. Gebruik hiervoor het online formulier.

Kosten

 • Een sloopmelding is gratis
 • Een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht kost €112,-
 • Een omgevingsvergunning slopen die verplicht is door het bestemmingsplan kost €186,70
 • Het melden van een mobiele puinbreker is gratis