Melden omgevingsplan centrum Venray

U heeft een pand in Venray Centrum en wilt het pand een andere functie geven. Dit kunt u doen door het indienen van het formulier 'Melden omgevingsplan centrum Venray'.

Wat u moet weten

De gemeente Venray heeft een nieuw en toekomstgericht plan vastgesteld voor het centrum van Venray. In het beleid is gekozen voor versterking van het centrumgebied door verdere concentratie van de winkels in het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd wordt in de straten rondom het kernwinkelgebied een uitgebreider pakket aan andere functies dan detailhandel toegestaan, dan in verouderde bestemmingsplannen het geval was.

Lees het hele Omgevingsplan Centrum Venray op de website Ruimtelijke Plannen.

Minimaal 8 weken vooraf melden

Dien de melding minimaal 8 weken voor de start van de activiteit in via het webformulier Melden omgevingsplan centrum Venray. U ontvangt per mail een bevestiging van de ingediende melding.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via (0478) 52 33 33. Vraag naar de afdeling frontoffice Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).