Melden omgevingsplan centrum Venray

U heeft een pand in Venray Centrum en wilt het pand een andere functie geven. Dit kunt u online bij ons melden.

Wat u moet weten

De gemeente Venray heeft een nieuw en toekomstgericht plan vastgesteld voor het centrum van Venray. In het beleid is gekozen voor versterking van het centrumgebied door verdere concentratie van de winkels in het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd wordt in de straten rondom het kernwinkelgebied een pakket aan andere functies dan detailhandel toegestaan; dit pakket is uitgebreider dan in verouderde bestemmingsplannen het geval was.

Lees het hele Omgevingsplan Centrum Venray op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Melden

Dien de melding onlineexterne-link-icoon minimaal acht weken vóór de start van de activiteit in. U ontvangt per mail een bevestiging van de ingediende melding.

Parkeernormen

In het formulier wordt gevraagd naar parkeerruimte op het eigen terrein. Er worden eisen gesteld aan de parkeerruimte op het eigen terrein. Deze eisen staan beschreven in de Beleidsnota Parkeernormen.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via (0478) 52 33 33. Vraag naar de afdeling frontoffice Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).