Melden beëindiging geregistreerd partnerschap

Wilt u een geregistreerd partnerschap beëindigen? Afhankelijk van de situatie doet u dat via de rechtbank, een advocaat of notaris. U schrijft de beëindiging binnen 6 maanden na de uitspraak in bij de gemeente waar het partnerschap werd geregistreerd. Pas dan is de beëindiging definitief

Wat u moet weten

Kinderen onder de 18? Ontbinden

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u het partnerschap ontbinden. Dit gebeurt via de rechtbank. Een advocaat doet dit voor u.

  • U maakt samen afspraken over de spullen, woning, geld en de kinderen
  • De rechter bekrachtigt deze afspraken in de uitspraak over de ontbinding
  • Bent u het samen eens over de ontbinding? Dan levert u de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u
  • Het partnerschap is pas officieel ontbonden als de gemeente de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Kinderloos? Beëindigen

Hebt u geen kinderen? En bent u het helemaal met elkaar eens over allerlei zaken, zoals het verdelen van de spullen, geld en de woning? Dan kunt u het geregistreerd partnerschap ook laten beëindigen. Dit gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding.

  • U gaat samen naar een advocaat of notaris en laat een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken
  • De advocaat of notaris stelt ook een verklaring op, waarin staat dat het partnerschap is beëindigd
  • Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap destijds is aangegaan
  • Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Kosten

Het melden van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap is gratis.