Meedoen in de samenleving

Wilt u meedoen in de samenleving, maar weet u niet waar u allemaal terecht kunt? Hieronder vindt u een overzicht van verschillende organisaties die actief zijn in Venray.

Links naar organisaties

OrganisatieVoor wie
Algemene hulpdienstexterne-link-icoonVoor iedereen (bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten) die 'even' hulp nodig hebben maar hiervoor geen professionele hulp kunnen betalen of krijgen
Alzheimer Noord-Limburgexterne-link-icoonVoor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden
Afasie Noord-Limburgexterne-link-icoonVoor mensen met een taalstoornis door een niet aangeboren hersenletsel
Coach4You (DOEN)externe-link-icoonVoor leerlingen waarvoor individuele begeleiding nodig is bij de overgang naar het voortgezet onderwijs
Cultura Venrayexterne-link-icoonVoor iedereen met interesse in cultuur
Dagbesteding Aan de Singelexterne-link-icoonVoor zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan een daginvulling
Dagbesteding Atelier Jerusalemexterne-link-icoonVoor kwetsbare mensen die uit hun isolement willen komen
De Luisterlijnexterne-link-icoonVoor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Ook kinderen
DOEN! Activiteitencentrum Venrayexterne-link-icoonVoor iedereen die deel wil nemen aan activiteiten
Iedereen kan sportenexterne-link-icoonVoor mensen met een beperking die willen sporten
Logeerhuis Kapstokexterne-link-icoonVoor ondersteuning van mantelzorgers door degene waarvoor gezorgd wordt te laten logeren
Match voor vrijwilligersexterne-link-icoonVoor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
Ontmoetingscentrum De Kemphaanexterne-link-icoonVoor alle ouderen
Ondersteuning Ouders en Kinderen (Synthese)externe-link-icoonVoor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kinderen
Ouderenadvisering (Synthese)externe-link-icoonVoor ouderen die vragen hebben die te maken hebben met ouder worden
Ouderenadvisering Centrale van Ouderverenigingenexterne-link-icoonVoor ouderen in de gemeente Venray
Platform Lage Inkomens Venray (PLIV)Voor mensen met een minimum inkomen
info@pliv.nl
Steunpunt Mantelzorg VenrayVoor mantelzorgers
Stichting Mentorschap Limburgexterne-link-icoonVoor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking die niet goed in staat zijn hun persoonlijke belangen te behartigen. En hier niemand voor hebben om hen te ondersteunen
Stichting Samen in Leunenexterne-link-icoonVoor oudere inwoners van Leunen
Thuisadministratie Venray (Synthese)externe-link-icoonVoor mensen die het financiële overzicht kwijt zijn
Venray Beweegtexterne-link-icoonVoor iedereen in Venray die wil bewegen
Vrijwilligerszorg – Proteion Welzijnexterne-link-icoonVoor ouderen die door fysieke beperkingen of dementie weinig sociale contacten hebben
Wijkteams Venrayexterne-link-icoonVoor iedereen die in de wijken van gemeente Venray woont
Wijkactiviteiten Venrayexterne-link-icoonVoor iedereen die in de wijken van gemeente Venray woont
Wanssums Info Puntexterne-link-icoonVoor iedereen die in Wanssum woont
Wijkcentrum 't Stekske Landweertexterne-link-icoonVoor iedereen die in Landweert woont
Wijkontmoetingscentrum het Schöpke Veltumexterne-link-icoonVoor iedereen die in Veltum woont
Wijkraad De Brabanderexterne-link-icoonVoor iedereen die in de Brabander woont
Wijkorganisaties Brukskeexterne-link-icoonVoor iedereen die in Brukske woont
Zonnebloemexterne-link-icoonVoor mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd