Meedoen

Mensen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente biedt zorg in de vorm van ondersteuning in het dagelijks leven, een zinvolle daginvulling of logeren.

Zinvolle daginvulling

Heeft u behoefte aan contact? Wilt u anderen ontmoeten? Of wilt u een zinvolle daginvulling? Lukt het u niet om dit zelf te doen en heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u ondersteuning hierbij krijgen.

Ondersteuning krijgen kan alleen op indicatie van een consulent van de gemeente. De ondersteuning vindt plaats door een professional. Voor deze ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage.

Mocht vervoer nodig zijn, dan regelt u dit zelf. Mocht dit echt niet lukken, dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing. Kiest u voor een aanbieder die verder weg zit en is er een gelijkwaardig alternatief dichterbij? Dan betaalt u zelf de vervoerskosten en regelt u zelf het vervoer.

Ondersteuning dagelijks leven

Als u zelfstandig woont en moeite heeft om uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Misschien is ondersteuning door een professional een oplossing. De begeleider helpt u om uw persoonlijke zaken op orde te krijgen en te houden. Dat kan bij u thuis, digitaal of in groepsverband buitenshuis. Welke ondersteuning u nodig heeft, hoe vaak en hoe lang, hangt af van uw situatie.

Voorbeelden van ondersteuning:

  • ondersteuning bij uw administratie;
  • structuur aanbrengen;
  • plannen van uw activiteiten;
  • sociale contacten maken en onderhouden;
  • het vinden van passende activiteiten, zoals meedoen aan buurtactiviteiten of een club, vrijwilligerswerk, dagbesteding of opleiding.

Voor ondersteuning betaalt u een maximaal tarief van € 19,- per maand.

Logeren

Logeeropvang betekent dat u voor korte tijd (maximaal drie dagen) bij een zorgaanbieder of een logeerhuis verblijft. Logeren kan bijvoorbeeld nodig zijn als uw mantelzorger ziek wordt of even op vakantie gaat.

Voor logeren betaalt u een maximaal tarief van € 20,60 per maand.