Mantelzorgers positief over waardering vanuit gemeente

Publicatiedatum: 
21 dec 2017
Mantelzorgers regelen, zorgen en organiseren veel voor hun naasten, waardoor zij zelf vaak op de tweede plaats komen. De gemeente Venray waardeert mantelzorgers voor hun inzet. Daarom is er voor hen een mantelzorgwaardering. In 2017 konden de zorgvragers in Venray via een keuzemenu zelf bepalen welke vorm van waardering het beste aansloot bij hun mantelzorger. Uit een enquête onder mantelzorgers is gebleken dat het merendeel deze manier van waarderen als positief heeft ervaren.

Gemeente Venray wil graag tegemoet komen aan de verschillende wensen van mantelzorgers. Daarom is in 2017 een keuzemenu ontwikkeld. De zorgvrager kon kiezen tussen een geldbedrag van 65 euro, een horeca- en winkelwaardebon van 75 euro, een kunst- en cultuurwaardebon van 75 euro of een waardebon voor 2 nachten logeren bij De Kapstok. Dit laatste in het kader van respijtzorg. Wethouder Anne Thielen: “Mantelzorg vraagt heel veel van mensen. Het is belangrijk om ook goed voor jezelf te blijven zorgen. Met de waardering hopen we daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.”

Enquête onder mantelzorgers

In 2017 hebben 691 mantelzorgers de waardering ontvangen. Het waarderen via een keuzemenu is over het algemeen positief ontvangen door de mantelzorgers. Van de 233 mantelzorgers die de enquête hebben ingevuld, is 73% positief over de waardering. Met name het feit dat er keuze is, wordt als positief ervaren. Kritiek is er ook. Zo vinden sommige mantelzorgers dat de waardering niet in verhouding staat tot het vele werk dat zij verrichten.

Volgend jaar

De waardering wordt in 2018 op dezelfde voet voortgezet. Aanvragen gaat digitaal via de website www.venray.nl en start rond het voorjaar. Zodra de aanvraagperiode begint, maakt de gemeente dat via diverse kanalen bekend. Het bereiken en vinden van mantelzorgers blijft een aandachtspunt. Zo zijn er in 2017 minder aanvragen ingediend dan voorgaande jaren.

Steunpunt Mantelzorg

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor de zorgvrager zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die de hulpvrager nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, (inwonende) kinderen of andere huisgenoten elkaar horen te geven. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers terecht voor een luisterend oor en informatie en advies. Bijvoorbeeld over voorzieningen, regelingen, (respijt)zorg en contactgroepen voor mantelzorgers. Het Steunpunt is bereikbaar via mantelzorg@venray.nl of tel. 0478 - 52 33 33.