Maak uw stem hoorbaar voor de toekomst van ons buitengebied!

Uw mening en visie zijn van onschatbare waarde! Wij willen samen met u werken aan een groener, veiliger en gezonder buitengebied van Venray. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan deze peiling.

Via deze peiling willen we uw ideeën en voorkeuren verzamelen, zodat we goede beslissingen kunnen nemen over de toekomstige inrichting van ons buitengebied. We streven ernaar om een duurzame en bloeiende gemeenschap te creëren, waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor huidige én toekomstige generaties.

We willen graag uw mening horen over onderwerpen als:

  • Wat is voor u belangrijk voor een gezond en veilig Venray?
  • Welke doelen zouden we moeten nastreven om dit te bereiken?
  • Hoe kunnen we klimaatverandering tegengaan en ons aanpassen aan een veranderend klimaat?
  • Op welke manieren kunnen we beweging, sport en spel stimuleren in ons plattelandsgebied?
  • Hoe kunnen we de bereikbaarheid van dorpen en kernen verbeteren voor iedereen?
  • Welke mogelijkheden zijn er om onze openbare ruimtes aantrekkelijk en gevarieerd te maken?
  • Wat zijn de belangrijkste aspecten voor duurzame en gezonde woningen?
  • Hoe kunnen we zorgen voor een goede milieukwaliteit en een schonere omgeving?

Laat ons weten wat voor u belangrijk is, zodat we samen kunnen werken aan een betere en duurzamere toekomst voor Venray. 

Ga naar de peiling

Dank u voor uw betrokkenheid en participatie. Samen bouwen we aan een Venray waar we trots op kunnen zijn!