Lintjesregen 2021 in Venray

Publicatiedatum: 
26 apr 2021
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op maandag 26 april 2021 gaat burgemeester Luc Winants negen inwoners van Venray verrassen met een Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. De burgemeester brengt op maandagochtend alle gedecoreerden een bezoek, uiteraard geheel coronaproof.

De heer Giel Krijnen uit Venray (52), Lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Giel Krijnen is – net als zijn hele familie - lid van Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Als 8-jarige jongen begon hij in het muziekkorps als tamboer. In 2001 trad hij toe tot het bestuur. In 2004 werd hij vicevoorzitter. De schutterij is volop actief in de eigen gemeenschap en wordt ook vaak ingeschakeld vanwege de expertise van de leden.
Al 25 jaar is Giel Krijnen voorzitter van het tamboer- en pijperkorps Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Hij leidt ook de drumband.
In 2016 nam hij het bestuurslidmaatschap over van zijn vader Joep bij Stichting Kerststal Venray, die jaarlijks de plaatsing en het beheer van de levende kerststal verzorgt.

De heer Sjaak van Rhee uit Leunen (78), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Muziek zit bij de heer Sjaak van Rhee in het bloed. Hij was voorheen lid van muziekvereniging Mooi Gedacht in Wellerlooi en daarna bestuurslid van de Drum- en Showband Venray. Na de overname hiervan in 1988 is Van Rhee actief binnen het bestuur van het tamboer- en pijperkorps, een zelfstandige afdeling binnen Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Jarenlang was hij buksmeester en ook nu nog is Sjaak van Rhee wekelijks bezig met zijn club, onder andere door het ophalen van oud papier. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inkoop van de dranken en de financiële administratie.

De heer Hans van Rhee uit Venray (56), Lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Hans van Rhee – zoon van Sjaak van Rhee - is vanaf 1991 de financiële man van Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Bij vele evenementen was hij verantwoordelijk voor de financiën. Hij vervult het financieel beheer met verve, is een positief-kritische, taakbewuste penningmeester en een sparringpartner voor de voorzitter de heer Van Lierop.
Daarnaast is Hans van Rhee vanaf 2016 jeugdleider bij SV Venray. Hij is er bijna altijd aanwezig om de belangen van de club en zijn team hoog te houden.
In 2017 werd hij bestuurslid (tweede penningmeester) bij Stichting Kerststal Venray. Deze stichting verzorgt jaarlijks de plaatsing en het beheer van de levende kerststal.

De heer Harrie Eijssen uit Geijsteren (61), Lid in de orde van Oranje-Nassau

In 1984 was de heer Harrie Eijssen medeoprichter van de politieke partij GP’84. Tot de opheffing in 2009 was hij lid. Verder is Harrie Eijssen al meer dan 40 jaar actief binnen zijn dorp Geijsteren. Zo ook bij het Koninklijke Sint Willibrordus Gilde Geijsteren. Hier heeft hij tientallen jaren belangrijke ondersteunde functies verricht binnen en buiten het bestuur.
Geijsteren ligt hem aan het hart. In 1991 werd Eijssen bestuurslid van de Stichting gemeenschapshuis Geijsteren en in 2008 was hij initiator en aansluitend voorzitter van de Stichting Visit Geijsteren. Vanaf de oprichting van de Stichting Cultuurpodium Geijsteren in 2014 is Harrie Eijssen vaste adviseur en operationeel en faciliterend medewerker binnen het bestuur. Zijn bijdrage is actief en inspirerend.
Ook was Eijssen initiatiefnemer van de Liberationroute van het Toeristisch en Recreatief Platform Venray en van Stichting Nève de Meister. Deze stichting heeft als doel het realiseren van een wooncomplex voor ouderen van Geijsteren in de voormalige school.

De heer Harrie Zegers uit Venray (80), Lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Harrie Zegers is een manusje van alles op het gebied van computers en hardware. Zo is hij sinds 2005 medewerker hard- en software bij de Stichting Venrays Museum. Datzelfde doet hij vanaf 2007 bij het Historisch Platform Venray. Hij neemt het digitaliseren van films en geluidsbestanden voor zijn rekening.
Vanaf 2015 is Zegers webmaster/lid van de activiteitencommissie van de Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging (AVOS), opgericht door oud-leden van een landelijke bond.
De Volksuniversiteit Venray kon een aantal jaren op de inzet van Harrie Zegers rekenen. Hier verrichtte hij allerlei voorkomende (onderhouds)werkzaamheden.
Harrie steekt ook graag de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld bij het onderhoud van grafmonumenten op begraafplaats Boschhuizen.

De heer Henk Stevens uit Ysselsteyn (72), Lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Henk Stevens is een echte verenigingsman. In 1986 was hij betrokken bij de oprichting van het wielercomité van Tourclub Ysselsteyn. Voor diverse wielerrondes en veldritten heeft hij zich sterk gemaakt. Tien jaar lang had hij zitting in het organisatiecomité van de Peter Winnen Classic.
Toneel is een andere grote passie van Henk. Bij Toneelvereniging Crescendo regisseerde hij meer dan 20 jaar toneelproducties. Ook was hij de kartrekker bij verschillende grotere toneelstukken en decorbouwer.
In 2011 was Stevens medeoprichter van de Buutacademie Ysselsteyn. Als 'professor’ doceert hij de kunst van het acteren. Voor ‘Henk Amuseert’ ondersteunde hij diverse regionale theaterproducties.
Meer dan 45 jaar was hij lid van de commissie Bonte avond Ouderenavond Liedjesmiddag van Carnavalsvereniging de Piëlreus. Tenslotte is Stevens al vanaf 1992 zeer actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Ysselsteyn, waar hij ook nog in het eerste elftal heeft gespeeld.

De heer Jan Arts uit Merselo (71), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1968 is de heer Jan Arts heel actief voor Vastelaovesvereniging De Zagewetters uit Merselo. Zo was hij (interim) voorzitter, algemeen bestuurslid, lid van de Raad van Elf en lid van diverse commissies. In 2002 is hij benoemd tot Erelid.
In 1961 werd Jan Arts lid van SV Merselo. Hij was jeugdleider en leider van een seniorenelftal. Ook was hij scheids- en grensrechter. Samen met zijn vrouw Annie runde hij 12 jaar lang de kantine. Dit jaar is hij er 40 jaar bestuurslid.
Als afgevaardigde van SV Merselo is Arts vanaf 2015 actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom de verplaatsing van de basisschool naar de gemeenschappelijke accommodatie Merselo: De Hoek.
Tientallen jaren was Jan Arts actief als organisator, coördinator en verantwoordelijk voor de horeca tijdens de vermaarde muziekfeesten in Merselo.

De heer Jos Gerritsen uit Venray (74), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Meer dan 30 jaar geleden verbond de heer Jos Gerritsen zich aan de Mariakapel in Holthees, waar hij toen woonde. Dankzij zijn kennis van zaken en zijn aanpak om fondsen bij elkaar te krijgen, konden het altaar en de beelden gerestaureerd worden.
Cultuur gaat Jos Gerritsen aan het hart. Sinds 2007 is hij penningmeester van de Stichting Abels, die theatermaker Gerrie Abels ondersteunt in haar streven om solovoorstellingen te realiseren.
Ook is hij vanaf 2008 secretaris en penningmeester van de Stichting Kunst van het geloven. Deze stichting organiseert eens in de twee jaar een kunstexpositie in kerken/kapellen in de gemeente Boxmeer.
Voor de Stichting Cultuurpodium Geijsteren is Jos Gerritsen vanaf 2014 penningmeester en fondswerver. De stichting organiseert een paar keer per jaar culturele activiteiten, met name op het kasteel Geijsteren.
Tenslotte is hij secretaris/fondsaanvrager van het Kemmerekoor Geijsteren en bestuurslid van de Stichting De Korenbloem, die financiële initiatieven ondersteunt met als doel de positie van personen met een beperking te verbeteren.

De heer Wil Weijers uit Merselo (63), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Voor de heer Wil Weijers is het niet meer dan logisch dat hij zich als vrijwilliger en bestuurslid inzet voor het Limburgs erfgoed. Door zijn kennis en kunde als ervaren vrijwillig molenaar draait de molen “Nooit Gedacht” al sinds 1988 probleemloos. Hij is voor velen een inspirator om het uitstervende vak van molenaar in stand te houden.
Maar ook naast zijn werk voor de molen, is Wil Weijers zeer actief. Gedurende 24 jaar heeft hij zich als lid van de dorpsraad Merselo op verschillende fronten ingezet voor het dorp. Bijna 20 jaar was hij (bestuurs)lid van de stichting Dorpsradenoverleg Venray.
Vanaf 2007 is Weijers penningmeester van wandelsportvereniging De Natuurvrienden en is hij penningmeester van de Stichting Kruisen en Kapellen gemeente Venray.
Vanaf de oprichting in 2014, is hij chauffeur van de Wensbus Merselo-Vredepeel. Tenslotte is de heer Weijers vanaf 2017 voorzitter van het Historisch Platform Venray (HPV).