Leontien Kompier

Burgemeester

Leontien Kompier is waarnemend burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college.

Burgemeester uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Algemeen bestuur en Veiligheid

Thema's

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde & Integrale Veiligheid (bijv. ondermijning, coffeeshopbeleid, RIEC)
 • Wettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen
 • Drank- en Horecawet
 • Regionale en Euregionale Samenwerking
 • Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, Representatie
 • Verkiezingen
 • Integriteit
 • C-evenementen zoals: Kermis Venray, Jera, Carnaval
 • Basis Registratie Personen/huwelijken

Nevenfuncties voortvloeiend uit het burgemeesterschap

 • Lid regiegroep Wvggz Noord- en Midden Limburg
 • Portefeuillehouder Jeugdige Ondermijners
 • Lid Algemeen bestuur veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid bestuurscommissie veiligheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid vereniging Limburgse gemeenten
 • Lid burgemeesterskring
 • Lid Regionaal bestuur politieregio Limburg
 • Voorzitter driehoek basiseenheid Venray-Gennep
 • Lid commissie Openbare Orde, veiligheid en gezondheid Euregio Rijn-Maas Noord
 • Lid regionaal burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Lid Provinciale/Limburgse Regietafel vluchtelingen en integratie
 • Lid M50, middelgrote gemeenten
 • Lid Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie Openbare Orde en veiligheid Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie INTERREG Euregio Rijn-Maas-Noord

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap

 • Voorzitter maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer

Vervanging

Burgemeester Leontien Kompier wordt in geval van verhindering of afwezigheid vervangen door wethouder Jan Jenneskens.