Leerplicht

Wat u moet weten

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze tot hun 18e onderwijs blijven volgen om een goede kans te maken op geschoold werk en zijn ze dus kwalificatie plichtig.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar bewaakt het recht op onderwijs voor ieder kind. Leerplichtambtenaren onderhouden contact met school en geven informatie en advies. Ze worden regelmatig benaderd door scholen, maar ook door ouders voor vragen rondom de leerplicht, extra verlof, schorsing en verwijdering, vrijstellingen van onderwijs of de overstap naar een andere school.

Iedere school heeft een vaste leerplichtambtenaar als contactpersoon. U kunt via de intern begeleider van uw school contact opnemen met de leerplichtambtenaar. U kunt ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Venray: Anouk Jacobs (anouk.jacobs@venray.nl of (0478) 52 37 03) of Francis Meijer (francis.meijer@venray.nl 06 27 65 61 68).

De leerplichtambtenaar wordt betrokken bij diverse situaties:

Spijbelen

Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Verlof

U kunt onder bepaalde omstandigheden voor uw kind bijzonder verlof op de leerplicht aanvragen. Dit doet u bij de school. De school overlegt met de leerplichtambtenaar over uw aanvraag. De schooldirecteur mag uw kind maximaal 10 dagen bijzonder verlof op leerplicht verlenen.

Vrijstelling van inschrijvingsplicht

In speciale situaties kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. Bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig.

Naar school in het buitenland

Als uw kind in het buitenland naar school gaat moet u dit melden bij de gemeente.

Meer weten?

Neem contact met ons op via: