Leerplicht

Wat u moet weten

  • Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen tot ze een startkwalificatie (minimaal diploma havo, vwo of mbo niveau 2) hebben of 18 jaar worden.
  • In de leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. De wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs en een startkwalificatie vergroten de kansen op de arbeidsmarkt.
  • De school meldt spijbelen bij de leerplichtambtenaar. Afhankelijk van het aantal uren verzuim, kan de leerplichtambtenaar de leerling samen met zijn ouder(s) of verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek om toelichting te krijgen op dit verzuim.
  • De leerplichtambtenaar bewaakt het recht op onderwijs voor ieder kind. Leerplichtambtenaren onderhouden contact met school en geven informatie en advies. Ze worden regelmatig benaderd door scholen, maar ook door ouders voor vragen rondom de leerplicht, extra verlof, schorsing en verwijdering, vrijstellingen van onderwijs of de overstap naar een andere school. Iedere school heeft een vaste leerplichtambtenaar als contactpersoon. U kunt via de intern begeleider van uw school contact opnemen met de leerplichtambtenaar. U kunt ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Venray: Francis Meijer (francis.meijer@venray.nl of tel. 06 - 27 65 61 68).

Contact

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar leerplicht-RMC@venray.nl of bel ons op (0478) 52 33 33.