Leerplicht

Wat u moet weten

  • Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen tot ze een startkwalificatie (minimaal diploma havo, vwo of mbo niveau 2) hebben of 18 jaar worden.
  • In de leerplichtwet zijn de leerplicht en de kwalificatieplicht geregeld. De wet is bedoeld om het recht op onderwijs te garanderen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs en een startkwalificatie vergroten de kansen op de arbeidsmarkt.
  • De school meldt spijbelen bij de leerplichtambtenaar. Afhankelijk van het aantal uren verzuim, kan de leerplichtambtenaar de leerling samen met zijn ouder(s) of verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek om toelichting te krijgen op dit verzuim.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar gemeente@venray.nl of bel ons op (0478) 52 33 33.