Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door een structurele handicap of omdat de school meer dan zes kilometer van uw woonadres ligt? Dan kan het zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding voor ‘passend vervoer’ naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Wat u moet weten

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een vergoeding?

In principe zorgt u er zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Een aantal voorwaarden bepalen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld de afstand tot de school en het soort onderwijs dat uw kind volgt.

Afstand

De afstand tussen uw woning en de school is belangrijk. Uw kind kan gebruik maken van leerlingenvervoer als de dichtstbijzijnde toegankelijke school zes kilometer of meer van uw woning ligt. Als de afstand minder dan zes kilometer is, heeft uw kind geen recht op leerlingenvervoer.

Soort school

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor uw kind als het onderwijs volgt op:

 • een basisschool (met een specifieke geloofs- of levensovertuiging);
 • een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
 • het speciaal (voortgezet) onderwijs (SO of VSO);
 • het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Soorten vergoedingen

Is één van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing? Dan komt uw kind misschien in aanmerking voor:

 • fietsvergoeding;
 • openbaar vervoervergoeding;
 • taxi of busvervoervergoeding;
 • vergoeding vervoer met eigen auto.

Fietsvergoeding

Op grond van wetgeving en de verordening leerlingenvervoer van de gemeente Venray is een fietsvergoeding de eerst mogelijke vergoeding. U ontvangt een vergoeding per gefietste kilometer. Pas als deze vorm van reizen voor uw kind niet haalbaar blijkt, kan een andere soort vergoeding worden verstrekt. Wanneer uw kind (nog) niet zelfstandig, maar wel met begeleiding kan reizen, kunnen ook de vervoerskosten van de begeleider worden vergoed.

Openbaar vervoervergoeding

Als de fiets niet kan maar de bus of trein wel, dan gaat het leerlingenvervoer per openbaar vervoer. Kijk op 9292.nlexterne-link-icoon. De gemeente vergoedt de goedkoopste manier van vervoer per bus of trein. Dit is altijd een jaartraject abonnement of tien maandtrajectabonnementen. U kunt geen afwijkende declaraties doen. Wanneer uw kind (nog) niet zelfstandig, maar wel met begeleiding kan reizen, kunnen ook de vervoerskosten van de begeleider worden vergoed.

Taxi of busvervoervergoeding

De gemeente regelt het taxivervoer naar school met Van Driel en betaalt de taxirekening. De gemeente geeft de gegevens van uw kind door aan de taxivervoerder. U geeft hiervoor toestemming door het aanvraagformulier te ondertekenen. De taxivervoerder regelt het vervoer van uw kind verder met u. Blijft uw kind een dag thuis door bijvoorbeeld ziekte? U moet dit zelf aan de taxivervoerder doorgeven. Buitenschoolse activiteiten krijgt u niet als leerlingenvervoer vergoed.

Let op: reist uw kind buiten de standaard schooltijden naar school of naar huis? Dit vervoer valt niet onder leerlingenvervoer.

Kijk voor meer informatie op de website van Van Drielexterne-link-icoon.

Vergoeding vervoer met uw eigen auto

Krijgt u een vergoeding voor eigen vervoer in plaats van aangepast vervoer? Dan ontvangt u een vergoeding per kilometer. We gaan uit van de kortste route die de ANWB routeplannerexterne-link-icoon aangeeft.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het online aanvraagformulierexterne-link-icoon.

Heeft u vragen rondom leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met de gemeente:

Na uw aanvraag

 • Alle aanvragen worden individueel beoordeeld op grond van de actuele verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Venray. 
 • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen kunnen we in behandeling nemen. 
 • De vergoeding voor leerlingenvervoer gaat nooit eerder in dan op de dag dat u een aanvraag heeft ingediend.
 • Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer geldt per schooljaar. Ieder schooljaar moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

Kosten

Eigen bijdrage (drempelbedrag is per kind)

U betaalt een eigen bijdrage als uw inkomen in het jaar 2022 hoger was dan € 29.700 (schooljaar 2024-2025) en uw kind naar het reguliere of speciale basisonderwijs gaat. Voor het schooljaar 2024-2025 is deze bijdrage € 411 per kind.

Inkomensafhankelijke bijdrage (per gezin)

Gaat de leerling naar een reguliere basisschool die verder weg is gelegen dan 20 kilometer vanaf de woning en het belastbaar inkomen is hoger dan € 39.500, dan moet u naast het drempelbedrag ook een inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Het drempelbedrag is een bedrag per kind en de inkomensafhankelijke bijdrage is per gezin.

Let op: als uw kind meer dan 20 kilometer moet reizen naar een basisschool, dan moet u dus altijd de inkomensverklaring indienen om te bepalen of en hoeveel u als inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen.

Voor schooljaar 2024-2025 zijn de bedragen als volgt:

InkomenEigen bijdrage
€ 0 tot € 39.500Niets
€ 39.500 tot € 46.500€ 220
€ 46.500 tot € 54.000€ 970
€ 54.000 tot € 60.500€ 1795
€ 60.500 tot € 70.000€ 2625
€ 70.000 tot € 76.000€ 3520
€ 76.000 - voor elke € 5000 erbij€ 845

Deze bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen eventueel nog gewijzigd worden.

Klachtenprocedure

Als een ouder een klacht heeft over de uitvoering van het leerlingenvervoer dan geldt dat:

 1. De problemen of klachten, indien mogelijk, eerst met de chauffeur worden besproken.
 2. Problemen of klachten in ieder geval gemeld worden bij de betreffende taxivervoerder. Dit kan telefonisch of schriftelijk.
 3. Met de gemeente contact wordt opgenomen als de klachten blijven aanhouden en niet worden opgelost.