Landbouwgrond pachten

De gemeente heeft percelen met kortdurende en langdurende pachtcontracten.

Wat u moet weten

Zolang pachtcontracten lopen, worden ze automatisch verlengd en gerespecteerd. Daarom komen deze percelen zelden vrij. Het beleid is dat we dergelijke overeenkomsten niet meer opnieuw aangaan.

Af en toe heeft de gemeente landbouwgrond in eigendom die niet direct voor eigen gebruik nodig is. Deze landbouwgrond wordt kortdurend (voor twee jaar of korter) verpacht. Als deze mogelijkheid bestaat, dan leest u dit op onze website.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel dan (0478) 52 33 33.