Landbouwgrond pachten

De gemeente heeft percelen met kortdurende en langdurende pachtcontracten

Wat u moet weten

Zolang pachtcontracten lopen, worden ze automatisch verlengd en gerespecteerd. Daarom komen deze percelen zelden vrij. Het beleid is dat dergelijke overeenkomsten niet meer opnieuw aangegaan worden.

Af en toe heeft de gemeente landbouwgrond in eigendom die niet direct voor eigen gebruik nodig is. Deze landbouwgrond wordt kortdurend (voor 2 jaar of korter) verpacht. Als deze mogelijkheid bestaat dan leest u dit op onze website.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel met het klantcontactcenter van de gemeente, telefoon (0478) 52 33 33.