Landbouwgrond pachten

De gemeente heeft percelen met kortdurende en langdurende pachtcontracten

Wat u moet weten

Zolang langdurende pachtcontracten lopen, worden ze automatisch verlengd en gerespecteerd. Daarom komen deze percelen zelden vrij. Het beleid is dat dergelijke overeenkomsten niet meer opnieuw aangegaan worden.

Af en toe heeft de gemeente landbouwgrond in eigendom die niet direct voor eigen gebruik nodig is. Deze landbouwgrond wordt kortdurend (voor twee jaar of korter) verpacht. Als deze mogelijkheid bestaat, dan leest u dit op onze website.

Kortdurende pacht in 2023

Per 1 januari 2023 geeft de gemeente drie perceeltjes landbouwgrond uit in kortdurende pacht voor de duur van het kalenderjaar 2023.
De inschrijving voor de pacht van deze percelen is inmiddels gesloten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel met het klantcontactcenter van de gemeente, telefoon (0478) 52 33 33.