Kindgebonden budget

Als u kinderen heeft, kunt u misschien een kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De Belastingdienst bepaalt of u deze bijdrage krijgt en hoe hoog deze is.

Kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst

Voorwaarden

  • U heeft één of meer kinderen die jonger dan 18 jaar zijn.
  • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)externe-link-icoon.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

U kunt een proefberekeningexterne-link-icoon maken om te zien of u in aanmerking komt voor kindgebonden budget.