Kinderopvangtoeslag

Voorwaarden

Op de website van de Belastingdienst staat wanneer u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvang moet ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Vraag de kinderopvangtoeslag binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat aan.

U kunt een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.