Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Misschien kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De Belastingdienst bepaalt of u deze bijdrage krijgt en hoe hoog deze is.

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Voorwaarden

Op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon staat wanneer u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvang moet ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalenexterne-link-icoon. Vraag de kinderopvangtoeslag aan binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

U kunt een proefberekeningexterne-link-icoon maken om te zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.