Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Misschien kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De Belastingdienst bepaalt of u deze bijdrage krijgt en hoe hoog deze is.

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Voorwaarden

Op de website van de Belastingdienst staat wanneer u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvang moet ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Vraag de kinderopvangtoeslag aan binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

U kunt een proefberekening maken om te zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.