Kermis Venray: de meest gestelde vragen

Publicatiedatum: 
22 jul 2021
Van 30 juli tot en met 4 augustus 2021 vindt de kermis van Venray plaats op het terrein van de Wetteling en een gedeelte van de Zuidsingel, tussen de rotondes Leunseweg en Langstraat. Het College van B&W stemde hiermee in na een positief advies van de Veiligheidsregio voor deze locatie. We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Algemene informatie

Openingstijden

Op vrijdag 30 juli 2021 van 15.00- 24.00 uur.
Op zaterdag 31 juli t/m 4 augustus 2021 van 13.00 - 24.00 uur.

Plaats

Wettelingterrein en een stuk van de Zuidsingel (tussen rotondes Langstraat en Leunseweg).

Druktemeter

Aan weerszijden van de Zuidsingel (tussen de rotondes) komen toegangspoorten waarboven sensoren komen te hangen die de bezoekers tellen. Er wordt alleen teldata bijgehouden en geen gegevens of beelden opgeslagen. Door die teldata kunnen we in de gaten houden of het terrein te druk wordt. Er geldt namelijk een maximaal toegestane aantal bezoekers dat gelijktijdig het terrein op mag.

Bekijk de Druktemeter op venraybloeit.nl

Veel gestelde vragen

Waarom heeft de gemeente gekozen voor een kermis op de Wetteling?

We moeten voldoen aan de geldende coronaregels. Dat betekent bijvoorbeeld dat je het evenemententerrein moet afsluiten, bezoekers telt en in- en uitgangen creëert. Dit was in het centrum ronduit niet te doen gezien de diverse bezoekersstromen die je in het centrum hebt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die er wonen, verzorgers die hun klanten komen helpen, winkelend publiek en horecabezoekers. Deze moeten een vrije doorgang krijgen maar dat lukt dus niet als je met in- en uitgangen moet werken en mensen moet tellen.

Staan er net zo veel attracties als normaal?

Jazeker, het is een volwaardige kermis.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het allemaal coronaproof verloopt?

We moeten de bezoekers tellen omdat er een maximum is wat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het kermisterrein om de 1.5m in acht te kunnen nemen. Om hieraan te voldoen zullen boven de toegangspoorten sensoren komen te hangen. Deze sensoren tellen bezoekers door hoogte te meten van objecten die onder de sensor bewegen. Er worden geen (persoonlijke) gegevens opgeslagen.

We hebben de attracties en verkoopzaken verspreid over het terrein geplaatst en rondom alle zaken voldoende ruimte bewaard om de 1.5m in acht te kunnen nemen. Daarnaast zijn bij de grote attracties zogenoemde opstelruimtes gecreëerd waar mensen kunnen wachten totdat ze aan de beurt zijn.

Verder zal op het kermisterrein een looproute worden gecreëerd zodat bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen.

Mag iedereen gewoon op het kermisterrein komen?

Jazeker. We willen het open karakter van de kermis behouden en iedereen in de gelegenheid stellen om de kermis te bezoeken. Vandaar dat we er voor gekozen hebben om niet met toegangsbewijzen te gaan werken. Gevolg is wel dat we alles moeten inrichten op de 1.5m regel.

Is er een maximumaantal mensen op het kermisterrein en zo ja, hoe weet ik of het vol is?

Voor kermissen geldt dat we uit moeten gaan van 1 persoon per 5 m2. In totaal komt dat neer op 3.710 bezoekers gelijktijdig op het terrein. Op de site www.venraybloeit.nl zal een dashboard geplaatst worden waarop bezoekers vooraf kunnen zien hoe druk het op het moment is. Daarnaast zullen matrixborden bij de ingangen worden geplaatst waarop, indien van toepassing, ook vermeld zal worden dat het terrein op dat moment vol is. Bezoekers die spontaan langs komen kunnen we op die manier bereiken.

Moet ik een testresultaat of een vaccinatiebewijs hebben om op de kermis te komen?

Nee, er is geen testresultaat of vaccinatiebewijs nodig. Maar heeft u klachten: blijf dan thuis.

Als ik vanuit het centrum naar het kermisterrein wil wandelen of andersom, waar is dan de route?

Er zullen wandelroutes worden aangebracht via de Langstraat en de Leunseweg. Het is NIET de bedoeling om via de Kruisstraat naar het kermisterrein te lopen. Op de eerste plaats om eventuele overlast voor de omwonenden te voorkomen maar op de tweede plaats kunt u vanaf de Kruisstraat ook niet het kermisterrein op.

Zijn er straten afgezet en zo ja welke?

Alleen het stuk Zuidsingel tussen de rotondes Langstraat en Leunseweg is afgesloten. Daarnaast is de Sportlaan afgesloten voor verkeer maar is Stoks Meubelen V.O.F. wel bereikbaar.

Is dit eenmalig en staat de kermis volgend jaar weer in het centrum?

De kermis op deze locatie is eenmalig in verband met alle corona maatregelen die genomen moeten worden. We gaan er van uit dat we volgend jaar weer gewoon een gezellige kermis in het centrum kunnen organiseren.

Is er tijdens de kermis in het centrum ook iets te doen?

Helaas zijn door de aangescherpte corona regels geen mogelijkheden voor de horeca in het centrum om extra activiteiten te organiseren. Wel zijn de terrassen uitgebreid.

Wat gebeurt er met de dorpskermissen?

Onze insteek is dat alle dorpskermissen doorgaan en dat de kermissen die al geweest hadden moeten zijn een nieuwe datum krijgen verderop in de zomer.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de omliggende wijken bereikbaar blijven?

Alle wijken blijven gewoon bereikbaar. Om overlast te voorkomen in de aangelegen wijk tussen Paterslaan, Leunseweg, Zuidsingel en Langstraat zullen tijdens de kermisdagen en uren alleen mensen met een door de gemeente uitgereikte kaart toegang hebben tot de wijk.   

Is er een omleiding voor doorgaand verkeer?

De Zuidsingel is tussen de Leunseweg en de Langstraat afgesloten in verband met de kermis. Het doorgaande verkeer op de Zuidsingel zal doormiddel van bebording worden omgeleid langs het afgesloten gebied.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat kermisbezoekers niet overal in de omliggende wijken parkeren?

Verkeer wordt vanuit de verschillende aanrijroutes in Venray met borden naar verschillende parkeerplaatsen en bewaakte fietsenstallingen dicht bij de kermis geleid.

Fiets:

  • Bewaakte fietsenstalling bij het Raaylandcollege ingang via Leunseweg, +/- 1200 plaatsen (2 minuten lopen kermis)
  • Bewaakte fietsenstalling Westsingel 1. +/- 1200 plaatsen (2 min lopen kermis)

Auto:

  • Centrumgarage 376 plaatsen, betaald overdekt parkeren max €3,- p/d (7 min lopen kermis)
  • Kennedyplein 50 plaatsen, (6 min lopen kermis)
  • Parkeerplaatsen bij de Brier 150 plaatsen (6 min lopen kermis)


Staan er alleen maar kermisattracties op de Wetteling of is er ook horeca aanwezig?

Op het kermisterrein zijn verschillende kermisexploitanten met terrassen (zogenoemde reizende horeca).