Kadernota Sociaal Domein

De Kadernota geeft richting aan de beweging die we willen inzetten voor Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en het lokaal gezondheidsbeleid, maar ook sport, kunst en cultuur, onderwijs, schulddienstverlening en leefbaarheid

Centraal in de Kadernota Sociaal Domein staat de beweging van een kleine rol voor de omgeving, naar een grote rol en van een groot vangnet naar een klein vangnet. Verder staan er belangrijke randvoorwaarden in zoals gedrag en houding, communicatie en financiën voor het brede Sociaal Domein.

Bekijk hier de Kadernota Sociaal Domein:

pdf Kadernota Sociaal Domein (PDF, 1.51 MB)