Kabels en leidingen leggen

Wilt u kabels en/of leidingen aanleggen in de openbare grond? Dan heeft u een vergunning nodig

Wat u moet weten

Gaat u voor het aanleggen van kabels en/of leidingen graven in de grond of de grond openbreken? U doet uiterlijk 3 werkdagen voor u begint een graafmelding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Aanvragen

Particulier

Heeft u een aannemer? Laat deze dan de aanvraag indienen (zie hieronder). Heeft u geen aannemer? Schrijf een brief met de volgende gegevens en stukken:

  • Aanvraag met het verzoek voor het leggen van kabels en leidingen
  • Plattegrond/situatie met daarop aangegeven de kabels of leidingen die u wilt plaatsen
  • Diameter van de te leggen kabels of leidingen
  • Datum en tijdstip waarop u de kabels of leidingen wilt aanleggen

Aannemers en netwerkbeheerders

Vraag de vergunning aan via moorwerkt.nl.

Kosten

Kosten per aanvraag
Soort aanvraag Prijs
Huisaansluiting € 30,50
Kabels en leidingen leggen € 132,40
Werkzaamheden in gesloten verharding, berm en groenstroken € 1,20 per strekkende meter

Mantelbuis (dit is een verbindingsbuis onder een openbare weg,

tussen 2 erven)

€ 264,50

Precario voorwerpen op gemeentegrond op

verharde ondergrond

€ 2,80 per dag

€ 15,40 per week

€ 65,90 per maand

Precario voorwerpen op gemeentegrond op

onverharde ondergrond

€ 2,50 per dag

€13,20 per week

€ 56,30 per maand

U betaalt ook voor de graafmelding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). De tarieven vindt u op de website van het Kadaster