Kabels en leidingen leggen

Wilt u kabels en/of leidingen aanleggen in de openbare grond? Dan heeft u een vergunning nodig

Wat u moet weten

Gaat u voor het aanleggen van kabels en/of leidingen graven in de grond of de grond openbreken? U doet uiterlijk 3 werkdagen voor u begint een graafmelding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Aanvragen

Particulier

Heeft u een aannemer? Laat deze dan de aanvraag indienen (zie hieronder). Heeft u geen aannemer? Schrijf een brief met de volgende gegevens en stukken:

  • Aanvraag met het verzoek voor het leggen van kabels en leidingen
  • Plattegrond/situatie met daarop aangegeven de kabels of leidingen die u wilt plaatsen
  • Diameter van de te leggen kabels of leidingen
  • Datum en tijdstip waarop u de kabels of leidingen wilt aanleggen

Aannemers en netwerkbeheerders

Vraag de vergunning aan via moorwerkt.nl.

Kosten

Soort aanvraag Prijs
Huisaansluiting € 32,00
Kabels en leidingen leggen € 141,50
Werkzaamheden in gesloten verharding, berm en groenstroken € 1,20 per strekkende meter

Mantelbuis 
(dit is een verbindingsbuis onder een openbare weg, tussen 2 erven)

€ 281,60

U betaalt ook voor de graafmelding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). De tarieven vindt u op de website van het Kadaster.