Kabels en leidingen leggen

Wilt u kabels en/of leidingen aanleggen in de openbare grond? Dan heeft u een vergunning nodig.

Wat u moet weten

Gaat u voor het aanleggen van kabels en/of leidingen graven in de grond of de grond openbreken? U doet uiterlijk drie werkdagen vóór u begint een graafmelding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).externe-link-icoon

Aanvragen

Particulieren, bedrijven of instellingen

Voor particulieren, bedrijven of instellingen is het niet toegestaan om kabels of leidingen in het openbaar gebied aan te brengen. Een uitzondering geldt voor netbeheerders of aannemers die in opdracht van een netbeheerder werken.

U kunt als particulier, bedrijf of instelling wel opdrachtgever zijn. Maar de aan te leggen kabel of leiding moet daarbij in eigendom komen van een netbeheerder. Daarmee is gewaarborgd dat de ligging van de kabel of leiding wordt doorgegeven aan het Kadaster.

Netbeheerders of aannemers die werken in opdracht van een netbeheerder

Vraag de vergunning aan via moorwerkt.nlexterne-link-icoon. U dient er rekening mee te houden dat de gemeente op basis van gemaakte afspraken en/of regelgeving kosten zal doorberekenen voor uw aanvraag.

Kosten

Tracés tot 25m¹

€ 87,70
Tracés vanaf 25m

¹ tot 250m¹

€ 255,80
Tracés vanaf 250m

¹ tot 1500m¹

€ 330
Tracés 1500m

¹ tot 5000m¹

€ 506,60
Tracés 5000m

¹ en meer, per m¹ tracé

€ 0,11
Tarief per overleg met netbeheerder (en eventuele overige belanghebbenden)€ 423,90