Jeugdfonds Cultuur

Wat u moet weten

Het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd is € 425,- per kind, per kalenderjaar. Dit bedrag is inclusief administratiekosten. Het Jeugdfonds Cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de instelling waar uw kind les heeft.

U kunt per kind, per jaar bij 1 fonds (of het Jeugdfonds Sport of het Jeugdfonds Cultuur) een aanvraag indienen. Dus niet bij beide.

Voorwaarden

  • U heeft minder inkomen dan 120% van de bijstandsnorm
  • U heeft een beperkt vermogen. Maximaal € 12.590,- voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden 
  • U besteedt het bedrag aan culturele activiteiten zoals toneel, zang- of dansles
  • U heeft dit jaar nog geen bijdrage uit het Jeugdfonds Sport ontvangen

Aanvragen

De volgende instanties kunnen een aanvraag voor u indienen bij Jeugdfonds Cultuur. U kunt zelf geen aanvraag indienen.