Ja/Nee sticker

Wilt u geen ongeadresseerde post ontvangen? Dan plakt u de anti-reclamesticker op. Er zijn ook stickers voor collectanten, verkopers of geloofsovertuigers. Alle stickers zijn gratis te verkrijgen bij de receptie in het gemeentehuis

Antireclamesticker

U haalt de antireclamesticker op bij de receptie in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Er zijn 2 soorten antireclamestickers:

  1. Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen
  2. Met de NEE/JA sticker krijgt u geen reclamefolders, maar nog wel de huis-aan-huisbladen

Collectes, verkopers of geloofsovertuigers

U haalt de stickers voor collectes, verkopers of geloofsovertuigers op bij de receptie in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Er zijn 2 soorten stickers:

  • Met de NEE sticker krijgt u geen collectanten, verkopers of geloofsovertuigers aan de deur
  • Met de NEE/JA sticker krijgt u geen verkopers of geloofsovertuigers, maar wel collectanten aan de deur