Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Wonen, Organisatieontwikkeling, Bedrijfsvoering

De invulling van deze portefeuille geeft ruimte voor overdracht van kennis en ervaring en ondersteuning waar nodig in andere portefeuilles.

Thema’s

 • Omgevingsprogramma Wonen
 • ICT, Gegevenshuis, Digitalisering, Data-gedreven werken, Privacy, Facilitair, Algemene Juridische Zaken, Commissie Bezwaar en Beroep
 • Dienstverlening aan inwoners inclusief Burgerzaken
 • Grote lopende projecten zoals reactivering Vliegbasis De Peel en (door)ontwikkeling Annapark
 • Organisatieontwikkeling en P&O
 • Volkshuisvesting/stedenbouw
 • Grondbeleid
 • Coördinatie regionale samenwerking (i.c.m. portefeuille burgemeester)
 • Publieksdiensten

Nevenfuncties voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Voorzitter Bestuurlijk overleg Wonen regio Noord-Limburg
 • Plv-lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) vliegbasis De Peel
 • Lid ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het wethouderschap (onbezoldigd)

 • Lid D66

Vervanging

Wethouder Jan Jenneskens vervangt de portefeuille van burgemeester Leontien Kompier in geval van verhindering of afwezigheid.

We starten met vijf wethouders. Binnen een jaar evalueren we de werkdruk binnen het college. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over de voortzetting met vijf wethouders of een herverdeling van taken over de eerste vier wethouderportefeuilles.