Jaarrekening 2022 en kadernota 2023

22 mei 2023
Algemeen

De gemeente Venray sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van 17 miljoen euro. Dit staat in de jaarrekening 2022 die het college van B&W op dinsdag 16 mei vaststelde en aan de raad aanbood. De winst belandt slechts voor een deel in de spaarpot. Het meeste geld geeft de gemeente, zoals gepland, al uit in 2023. Over een paar jaar ziet het huishoudboekje er minder rooskleurig uit. Vanaf 2026 komt de gemeente zelfs geld tekort. Ondanks deze onzekere toekomst houdt het college vooralsnog vast aan alle plannen en ambities uit het collegeprogramma.

Positief financieel resultaat, maar onzekere toekomst

Van het positieve resultaat heeft 6 miljoen euro al direct een bestemming in 2023. Dat komt onder andere door vervroegd uitgekeerde rijksgelden die bij het opmaken van de jaarrekening nog niet zijn uitgegeven, bijvoorbeeld de energietoeslag over 2022/2023, ruim 2 miljoen euro. Ook is er al 6,5 miljoen gereserveerd voor de nieuwbouw en verbouwing van multifunctioneel centrum Wanssum, De Schól in Heide en jongerencentrum Jera in Ysselsteyn.

Het college kijkt positief terug op 2022. Wethouder Wim de Schryver: “Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw zijn flinke stappen gemaakt. Zo zijn er inmiddels bouwplannen in alle kernen van Venray. Ook hebben we meer grip gekregen op het Sociaal Domein. We hebben de controle over hoe we het geld besteden verder verbeterd en meer inzicht gekregen in de effectiviteit van de dienstverlening voor onze inwoners”.


Slim samenwerken in de regio

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat energie- en productiekosten stijgen. Dit leidt tot hogere kosten bij de uitvoering van projecten. Een voorbeeld daarvan is de verhuizing van de bibliotheek die duurder uitvalt. Ook stijgen de salarissen voor het personeel. Tegelijkertijd bespaart de gemeente geld. De Schryver: “We hebben bijvoorbeeld minder geld uitgegeven in de coronaperiode. En door krapte op de arbeidsmarkt is het soms lastig om vacatures opnieuw ingevuld te krijgen. Samen met het groeiende takenpakket van gemeenten, legt dit op onderdelen extra druk op de planning van onze werkzaamheden. Door slim samen te werken met onze buurgemeente Horst aan de Maas organiseren we onze bedrijfsvoering efficiënter. En via verstandig personeelsbeleid zetten we mooie stappen om, juist in deze krappe arbeidsmarkt, ook voor de toekomst, een aantrekkelijke werkgever te blijven.”


Weinig ruimte voor nieuw beleid

Hoewel Venray financieel gezond is, komen er onzekere tijden aan. Vanaf 2026 ligt een fors negatief saldo in het vooruitzicht. De Schryver: “We streven naar een structureel meerjarig sluitende begroting. Omdat onzeker blijft hoe de financiële uitkering van het Rijk er vanaf 2026 uitziet, moeten we terughoudend zijn met nieuwe plannen.”