Inzet ervaringsdeskundigen succesvol in Venray

Publicatiedatum: 
30 sep 2021
De ervaringsdeskundigen hebben bewezen dat zij van grote toegevoegde waarde zijn voor de inwoners van Venray. Zo is gebleken uit een pilot waarbij twee ervaringsdeskundigen hulp en ondersteuning boden aan verschillende inwoners. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten om ze vanaf 1 januari 2022 structureel in te zetten.

Professional

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad als patiënt in de GGZ of bij schulden en armoede. Hij of zij is een professional, niet alleen werkzaam binnen de GGZ maar ook in de armoede-hulpverlening, de forensische zorg, verslavingszorg en bij statushouders. Het is een betaalde functie.

Persoonlijke ervaring delen

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om problemen te hebben. Door een opleiding hebben ze geleerd om de persoonlijke ervaring te delen met anderen, te analyseren en te reflecteren. Zij bieden hierbij praktische begeleiding gericht op het herstel van het normale leven en het weer gewoon kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente bereikt daarmee ook dat er een minder groot beroep wordt gedaan op de maatwerkvoorziening ‘begeleiding individueel’ waarmee hoge kosten worden voorkomen.

Werken aan zelfredzaamheid

Meestal ondersteunen ervaringsdeskundigen inwoners naast bestaande professionele begeleiding of inwoners waarbij professionele begeleiding stopt. Maar ze gaan ook preventief aan de slag. Omdat de ervaringsdeskundige kan aanvoelen hoe de innerlijke leefwereld van mensen met soortgelijke ervaringen eruit ziet, staan ze naast de mensen en werken ze met hen aan hun zelfredzaamheid. Een van de ervaringsdeskundigen: “De inwoners die wij hebben ontmoet, hebben vaak het vertrouwen verloren in de hulpverlening en schamen zich. Door het gesprek aan te gaan, werken we aan het vertrouwen; vertrouwen naar elkaar toe maar ook naar de hulpverlening. Dit doen wij door zonder oordeel te luisteren vanuit gelijkwaardigheid.”

Samen met maatschappelijke partners

De pilot is opgestart in samenwerking met maatschappelijke partners zoals Wonen Limburg en professionele zorgaanbieders. Alle partijen zien grote meerwaarde in het inzetten van de ervaringsdeskundigen, die een brug vormen tussen de professionals en de inwoners. De stichting ‘Ik Begin’ is de vindplek van de ervaringsdeskundigen. Bij deze stichting aan de Julianasingel 67 in Venray kunnen inwoners elke donderdagochtend binnenlopen.