Inwoners praten massaal mee over Vlakwaterbos

Publicatiedatum: 
25 jun 2019
Ruim 400 mensen namen de moeite om de korte enquête van de gemeente Venray over het Vlakwaterbos in te vullen. Daarnaast bezochten zo’n vijftig omwonenden het inloopuurtje in ’t Schöpke in Veltum.

De gemeente gaat aan de slag met de ideeën om na de zomer tot een visie op het Vlakwaterbos te komen. In die visie wordt geformuleerd wat de gewenste ontwikkelrichting voor het gebied is en welke initiatieven daar wel en niet aan bijdragen.

Intensief participatietraject

Dit voorjaar startte een gespreksronde waarin gevraagd werd naar de wensen van alle betrokkenen met het bos. De enquête en het inloopuurtje met omwonenden werd daar bovenop georganiseerd om de gebruiker en de omwonende een stem te geven in het proces. Uiteindelijk moet het intensieve particpatietraject ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners zich herkennen  in de uiteindelijke visie.

Groen, rust en natuur

Uit de gesprekken, de enquête en het inloopuurtje kwamen verschillende wensen naar voren. In grote lijnen zijn betrokkenen, gebruikers en omwonenden het er over eens dat het Vlakwaterbos een groen en rustig gebied moet blijven met vooral ruimte voor de natuur. 

Uit de gesprekken blijkt dat inwoners er blij mee zijn dat ze zo dichtbij het stedelijk gebied een groene long vinden waarin ze met een wandeling lekker tot rust kunnen komen. Voor de gemeente wordt die basisgedachte een belangrijke bouwsteen onder de visie.