Invoering van de WBTR

Sinds 1 juli 2021 moeten alle verenigingen, coöperaties en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Wat verandert er?

Met de WBTR verandert een aantal regels voor bestuurders en toezichthouders en wordt aangesloten bij de bestaande regels voor het bestuur van een BV of NV. Doel van het uniformeren van deze regels is om de kwaliteit van het besturen te verbeteren. De regels moeten opgenomen worden in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging. Wanneer deze statutenwijziging pas na 1 juli 2021 is voorzien, dan is dat het moment dat de statuten in overeenstemming moeten worden gebracht met de wettelijke eisen uit de WBTR. Het is overigens wel aan te bevelen om niet al te lang te wachten met de aanpassing van de statuten en wellicht is deze wetswijziging meteen een goed moment om te kijken of uw statuten nog up-to-date zijn.

Voor wie?

De WBTR geldt voor de volgende organisatievormen:

  • verenigingen
  • stichtingen
  • besloten vennootschappen (BV)
  • naamloze vennootschappen (NV)
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

Hoe aan de slag?

Door verschillende overkoepelende (sport)organisaties zijn stappenplannen ontwikkeld (meestal tegen betaling) of worden webinars georganiseerd. De Vereniging Kleine Kernen Limburg en het Huis voor de Sport Limburg bieden kosteloos webinars en een stappenplan aan. Via de website van de Vereniging Kleine Kernen Limburg worden bestuursleden van organisaties aan de hand van een checklist en een stappenplan door het proces geleid.

Meer informatie