Intrekken beleidsdocumenten Gemeente Venray

De gemeenteraad heeft op 2 november 2021 besloten om de volgende beleidsdocumenten in te trekken omdat deze, met de vaststelling van de Omgevingsvisie Venray, niet meer van toepassing zijn en daarmee komen te vervallen:
 • DOP Blitterswijck (2011)
 • DOP Castenray (2010)
 • DOP Geijsteren (2011)
 • DOP Heide (2010)
 • DOP Leunen (2011)
 • DOP Merselo (2011)
 • DOP Oirlo (2009)
 • DOP Oostrum (2007)
 • DOP Smakt-Holthees (2012)
 • DOP Veulen (2010)
 • DOP Vredepeel (2010)
 • DOP Wanssum (2011)
 • DOP Ysselsteyn (2010)
 • Masterplan Brukske (2007)
 • WOP Antoniusveld/ Servaashof (2013)
 • WOP Brabander (2012)
 • WOP Centrum (2007, bijstellingsnota in 2012)
 • WOP Centrum-Oost (2011)
 • WOP Centrum-West (2008)
 • WOP Landweert (2008)
 • WOP Smakterheide (2012)
 • WOP Veltum (2013)
 • WOP Vlakwater (2013)
 • Groenbeleidsplan Meerlo-Wanssum (2003)
 • Groenstructuurplan (2005)
 • Visie Loobeekdal (2005)
 • Singelvisie (2006)
 • Economische visie (2008)
 • Structuurvisie De Brier (2009)
 • Structuurvisie De Hulst I (2011)
 • Ontwikkelingsvisie Noord Westhoek (2011)
 • Structuurvisie Detailhandel (2013, partiele herziening in 2015)
 • Ambitiedocument St. Annapark (2015)
 • Centrumvisie (2016)
 • Beleidsregel Stimulering verbetering omgevingskwaliteit (2016)
 • Woonvisie (2017)
 • Herprogrammeringsvoorstel woningbouw (2017)
 • Uitgangspunten grootschalige energieopwekking en participatie (2017)

Besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via (0478) 52 33 33.

Indien het als gevolg van de maatregelen rondom het Corona-virus niet mogelijk is om de papieren stukken in te komen zien, verzoeken wij u contact op te nemen zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar een alternatieve oplossing.

Er is geen mogelijkheid voor het instellen van bezwaar.

Venray, d.d. 18 november 2021