Interreg

Interreg ondersteunt Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten. Gemeente Venray is projectpartner. Op dit moment ondersteunt onze gemeente de projecten Realise-Bio en Agropole Innovates.

Innovatieproject Realise-Bio

Realise Bio is het vervolg op het project Netwerk circulaire bio-economie, kortweg Circular-Bio. Op een laagdrempelige manier stimuleert het Interreg VI-project de totstandkoming van een circulaire bio-economie en kringloopeconomie in de grensregio. Net zoals in het vorige project is ook nu gemeente Venray projectpartner.

Biologische grondstoffen zijn, vooral in de vorm van test- en nevenstromen, in grote hoeveelheden aan beide zijden van de grens aanwezig, maar worden op dit moment slechts heel beperkt in circulaire zin gebruikt. Het doel van Realise-Bio is om deze grondstoffen optimaal te benutten in innovatieve projecten en partijen aan weerszijden van de grens bij elkaar te brengen.

Hoe gaan we dat doen?

De focus ligt op de realisatie van minimaal acht modelprojecten, die worden toegekend aan Duits-Nederlandse samenwerkingen waarin circulaire technologieën en processen voor het gebruik van biogene grondstoffen verder worden ontwikkeld. Naast financiële steun voor technologische ontwikkelingen ontvangen modelprojectpartners intensieve begeleiding bij de totstandkoming van hun projectidee.

Ben jij een mkb’er met innovatieve ideeën voor een circulaire bio-economie in de grensregio van Nederland en Duitsland? Bekijk de mogelijkheden op de projectwebsite van Interregexterne-link-icoon of neem contact op met Marcel Claus via marcel.claus@venray.nl.

Duits-Nederlands ecosysteem

Naast de minimaal acht modelprojecten wordt in Realise-Bio ook een Duits-Nederlands ecosysteem voor de circulaire bio-economie en de kringloopeconomie opgezet. Dit om kennis en partners van beide zijden van de grens met communicatieactiviteiten en evenementen optimaal te verbinden. Het doel is om alle relevante sectoren en partijen erbij te betrekken. Van onderzoek, primaire productie, de levensmiddelen- en diervoederbranche, chemie, en bouw- en afvalbeheer tot gemeenten.

Zo levert Realise-Bio een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een circulaire bio-economie en kringloopeconomie in het Interreg-programmagebied.

Uitvoering

Realise-Bio wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt met € 2.024.231,31 medegefinancierd door de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, MWIKE NRW, MB Niedersachsen en de provincies Limburg, Gelderland, Drenthe, Fryslân en Groningen.

Agropole Innovates

Het Interreg-project Agropole Innovates is het vervolg op Groei en ontwikkeling tot grensoverschrijdende Agropole. In dit nieuwe driejarige project wordt het onder Agropole ontwikkelde Duits-Nederlandse agrofoodnetwerk verder uitgebouwd.

De agribusiness is van groot economisch belang in het Duits-Nederlandse grensgebied en dan vooral ook in Noord-Limburg en de aangrenzende regio Niederrhein. De sector staat voor lokale én wereldwijde uitdagingen en er is een grote behoefte aan vernieuwing om oplossingen voor deze vraagstukken te vinden.

Actuele uitdagingen

In het project Agropole Innovates ontwikkelen vier euregionale teams oplossingen voor de volgende actuele uitdagingen:

  • Evaluatie van organische stoffen uit de insectenproductie als potentiële meststoffen en bodemverbeteraars.
  • Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vroegtijdige opsporing van ziekten en plagen in boomkwekerijen.
  • Ontwikkeling van lerende algoritmen en gebruik van kunstmatige intelligentie om eerder te kunnen reageren op de ziekten en plagen.
  • Verhoging van het dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen en voedselveiligheid door meer transparantie in de varkenshouderij.

Innovatieplatform

Daarnaast bouwen wij aan een innovatieplatform. Dit is het verbindende element tussen de vier grensoverstijgende teams. Via dit platform wordt de overdracht van ervaring en kennis tussen zowel de projectpartners als alle andere geïnteresseerde bedrijven, organisaties en kennisinstellingen bevorderd. Op deze manier worden partijen aan allebei de kanten van de grens met elkaar verbonden en kunnen zij in een triple helix van elkaar leren. Kennis wordt sneller door de praktijk toegepast en het potentieel aan studenten wordt benut. Dit alles resulteert in meer innovatie in de agribusiness en geeft mogelijk een impuls aan het verdienmodel. Gemeente Venray is namens de 8 samenwerkende Noord-Limburgse gemeenten partner in dit project. Voor meer informatie: marcel.claus@venray.nl

Financiële ondersteuning

Het project Agropole Innovates wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland. Het project wordt met € 2.025.940,32 financieel ondersteund door de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Limburg, het MWIKE NRW en het MB Niedersachsen.