Inkomensgrens 130%

Voor de eenmalige energietoeslag van € 400 geldt een inkomensgrens van 130% voor de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Incl. vakantietoeslag
Gehuwd, zonder kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.364,09
Gehuwd met kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.769,59
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.419,22
Gehuwden of samenwonenden € 2.027,45

Pensioengerechtigden

Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.576,98
Gehuwden of samenwonenden, beiden pensioengerechtigd € 2.135,30
Gehuwden of samenwonenden, een pensioengerechtigd de andere niet € 2.135,30

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.