Inkomensgrens 120%

Voor de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima, het Jeugdfonds Cultuur en Sport geldt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 298,04 € 313,73
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 596,09 € 627,46
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.160,40 € 1.221,47
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 941,02 € 990,55
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.505,33 € 1.584,56
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.207,30 € 1.270,84
Gehuwden of samenwonenden  € 1.724,71 € 1.815,48

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 856,89 € 907,74
3 personen (43,33% van de norm)  € 742,58 € 786,65
4 personen (40% van de norm) € 685,51 € 726,19
5 personen (38% van de norm)  € 651,23 € 689,88
6 personen (36,67% van de norm)  € 628,44 € 665,74
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.350,05 € 1.421,11
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.831,85 € 1.928,26

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.831,85 € 1.928,26

Normen in inrichting                                  

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 415,28 € 435,40
Gehuwden € 668,61 € 699,91

Vermogensgrenzen

Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.225 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.450.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op de toeslag te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat uw aanvraag, door de hoogte van de vakantietoeslag, wordt afgewezen.