Inkomensgrens 120%

Voor het Jeugdfonds Cultuur en Sport alsook de eenmalige energietoeslag 2022 geldt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 307,24 € 323,41
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 614,48 € 646,82
Gehuwd, zonder kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.196,20 € 1.259,16
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 970,07 € 1.021,13
Gehuwd met kind, partner ouder dan 21 jaar € 1.551,79 € 1.633,46
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.244,55 € 1.310,05
Gehuwden of samenwonenden  € 1.777,93 € 1.871,50

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 888,96 € 935,75
3 personen (43,33% van de norm)  € 770,37 € 810,92
4 personen (40% van de norm) € 711,17 € 748,60
5 personen (38% van de norm)  € 675,61 € 711,17
6 personen (36,67% van de norm)  € 651,97 € 686,28
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.382,89 € 1.455,67
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.872,50 € 1.971,05

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.872,50 € 1.971,05

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)                                  

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 428,08 (34,00) € 444,82 (34,00)
Gehuwden € 691,97 (79,00) € 724,23 (79,00)

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen mag u niet te veel vermogen hebben. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.505 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 13.010.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.