Inkomensgrens 120%

Voor het Jeugdfonds Cultuur en Sport geldt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. In de tabel leest u de inkomensgrens exclusief en inclusief vakantietoeslag.
Jonger dan 21 jaar Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind € 302,66 € 318,59
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar € 605,32 € 637,18
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar € 1.178,37 € 1.240,39
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar       € 955,61 € 1.005,90
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar € 1.528,66 € 1.609,12
21 jaar en ouder maar jonger dan                 
pensioengerechtigde leeftijd 
Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder   € 1.226,00 € 1.290,53
Gehuwden of samenwonenden  € 1.751,43 € 1.843,61

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar 

jonger dan pensioengerechtigde leeftijd,

per persoon bij:

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm)  € 875,71 € 921,80
3 personen (43,33% van de norm)  € 758,90 € 798,84
4 personen (40% van de norm) € 700,58 € 737,45
5 personen (38% van de norm)  € 665,54 € 700,57
6 personen (36,67% van de norm)  € 642,26 € 676,06
Pensioengerechtigden                                    Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.363,06 € 1.434,80
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1.847,65 € 1.944,89

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1.847,65 € 1.944,89

Normen in inrichting                                  

Excl. vakantietoeslag Incl. vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 426,97 € 449,44
Gehuwden € 690,46 € 726,80

Vermogensgrenzen

Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 6.295 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.590.

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op de toeslag te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat uw aanvraag, door de hoogte van de vakantietoeslag, wordt afgewezen.